Rutin för obduktion

Klinisk patologi och cytologi i Blekinge ansvarar för obduktioner, men de utförs genom remiss av Länssjukhuset i Kalmar. Obduktioner utförs för att fastställa dödsorsak, kvalitetskontrollera sjukvården, ge rättssäkerhet samt ge hjälp för närstående i sorgearbetet.

Vid beslut om obduktion ansvarar remitterande läkare för att följande blanketter är korrekt ifyllda och skickade till klinisk patologi och cytologi i Blekinge. Ofullständigt ifyllda blanketter kommer att sändas åter för komplettering.

Hjälpte informationen på sidan dig?