Rutin för obduktion

Klinisk patologi och cytologi i Blekinge ansvarar för obduktioner, men de utförs på remiss av Länssjukhuset i Kalmar. Obduktioner utförs för att fastställa dödsorsak, kvalitetskontrollera sjukvården, ge rättssäkerhet samt ge hjälp för närstående i sorgearbetet.

Vid beslut om klinisk obduktion ansvarar remitterande läkare för att följande blanketter är korrekt ifyllda och skickade till avdelningen för Klinisk patologi och cytologi, Region Blekinge.
Dokumenten skickas per fax till 0455-73 4935. Vid rättsmedicinsk obduktion kontaktas inre befäl via regionens växel 0455-73 10 00.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?