Cytologi

Kontakt

Cytologilaboratorium, telefon: 0455-73 49 51

Allmänt

Provtagningsanvisningarna syftar till att informera och rekommendera remitterande enheter en standardiserad hantering av proverna innan dessa når laboratoriet. Provtagningsanvisningarna innehåller rekommendationer och krav för att proverna skall kunna omhändertas för korrekt analys.

Provtagningskärl

Flaska eller annat provtagningskärl skall vara märkta med patientens personnummer och namn samt preparatets art och datum för provtagning (personnummer 10 siffror, namn). Märk ej locket eller kärlets förslutningsdel. Vid användandet av etiketter får dessa inte lossna vid t ex kylförvaring.

Remiss

Remiss PAD/CD (pappersformat) används till alla cytologiska (och histopatologiska prover) t ex exfoliativ cytologi och punktionscytologi.

Särskild remiss används till indicerad cervixcytologi, (VS-remiss i pappersformat). Gynekologisk hälsokontroll, GHK registrerar barnmorskorna själva).

Det är av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering, (personnummer 10 siffror, namn).

Anamnes och frågeställning anges alltid, texten skall vara tydlig, utskrift av dator, eller vanlig bläckpenna. Blyertsskrift kan ej användas eftersom anamnesen skannas.

Snabbsvar kryssas tydligt i (gärna med röd penna) på därför avsedd plats i remissens övre vänstra del tillsammans med telefonnummer och/eller personsökare.

Om svarskopia skall gå till annan klinik markeras detta på avsedd plats i remissens övre vänstra del.

Objektglas/utstryk

Objektglas med mattrand märks med blyerts med så fullständiga identitetsuppgifter som möjligt, (personnummer 10 siffror, namn).

Märk på glasen om de är lufttorkade (luft) eller spritfixerade (sprit). I de fall sidomarkeringar förekommer bör markeringen DX (dexter) och SIN (sinister) användas.

Felmärkning

Ofullständigt ifyllda remisser, felaktigt fixerade prover eller felaktigt märkta prover där identifikation inte kan säkerställas, medför merarbete på laboratoriet och fördröjning av provsvaret, eller att provet inte kan accepteras för analys.

 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?