Liquor

Ansvarig

Elsebritt Jonsson, telefon: 0455-734951

Undersökning

Cytologisk bedömning av celler från ryggmärgskanalen.

Provtagning

Liquor skickas till kem lab. med en remiss för klinisk kemi och en remiss för PAD/CD-undersökning.

Remiss

PAD/CD remiss, ange provtyp!

Provtagningskärl

10 ml spetsbottnat provrör i plast med skruvkork

Provmängd

Några ml är tillräckligt.

Fixering

Ingen.

Övrigt

Vid rutinmässiga utredningar ska provtagningen förläggas till förmiddagar på grund av klinisk kemis laboratories arbetsrutiner.

Hjälpte informationen på sidan dig?