Liquor

Kontakt

Cytologilaboratorium, telefon: 0455-73 4951

Undersökning

Cytologisk bedömning av celler från ryggmärgskanalen.

Provtagning

Liquor skickas för preparering till kem lab. tillsammans med två remisser en för klinisk kemi och en för PAD/CD (ange provtyp)

Provtagningskärl

10 ml spetsbottnat provrör i plast med skruvkork

Provmängd

Några ml är tillräckligt.

Fixering

Ingen.

Övrigt

Vid rutinmässiga utredningar ska provtagningen förläggas till förmiddagar på grund av klinisk kemis laboratories arbetsrutiner.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?