Liquor

Ansvarig

Elsebritt Jonsson, telefon: 0455-734951

Undersökning

Cytologisk bedömning av celler från ryggmärgskanalen.

Provtagning

Liquor skickas till kem lab. med en remiss för klinisk kemi och en remiss för PAD/CD-undersökning.

Remiss

PAD/CD remiss, ange provtyp!

Provtagningskärl

10 ml spetsbottnat provrör i plast med skruvkork

Provmängd

Några ml är tillräckligt.

Fixering

Ingen.

Övrigt

Vid rutinmässiga utredningar ska provtagningen förläggas till förmiddagar på grund av klinisk kemis laboratories arbetsrutiner.