Analysportalen för Transfusionsmedicin

I Analysportalen finns provtagningsanvisningar för analyser som utförs av Transfusionsmedicin i Karlshamn och Karlskrona.