Blodgruppering, vuxna och barn ≥ 4 månader

Remiss: Remiss Blodcentralen Pdf, 1016.4 kB.
Analyserande laboratorium:
Karlskrona (Karlshamn endast i akuta fall)
Analyseras: Helgfria vardagar, dagtid (undantag akutgruppering)
Ackrediterad: Ja

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL ev. kapillärrör
Tillsats: EDTA System: Blod och plasma

Minsta provmängd: 3 cm
Kapillärrör: Minsta provmängd 500 μL

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter att det fyllts.

Provtagning skall ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Indikationer

  • Analysen utförs vid graviditet och vid blodgruppsbestämning
  • Blodgruppering ska utföras före planerad operation, lämpligen i samband med besök på mottagning före inläggning

Provhantering

Om provet inte omgående kan transporteras till Blodcentralen ska det förvaras stående i kylskåp.
Provet centrifugeras på Blodcentralen.

Intern transport
Prov transporteras inom sjukhuset till laboratoriet via rörpost eller av sjukhuspersonal.

Extern transport
Provmaterial packas och skickas av personal på Laboratoriemedicin Blekinge enligt gällande rutiner. Transporten sker sedan med Region Blekinges transporter eller med ordinarie postgång.

Hållbarhet

Prov för blodgruppering ska vara högst 5 dygn (provtagningsdag inräknad) vid analystillfället.

Remisshantering

Remisstyp: Remiss blodcentralen Länk till annan webbplats.

Ange beställande avdelning.
Ange diagnos, senaste blodtransfusion, tidigare graviditeter samt om och i så fall när Rh-profylax givits.
För gravid kvinna ange även beräknad partus.
Ange "Engelsk text" på remissen om internationellt svar på engelska önskas.

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll ska utföras i samband med provtagningen. Det innebär att kontrollera att patientens identitetsuppgifter stämmer överens med märkning på rör och remiss.
Att identitetskontrollen utförts styrks med provtagarens underskrift.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter, eller om identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Kommentar

Undersökningen omfattar ABO- och RhD-gruppering samt erytrocytantikroppsscreening.
Blodgruppering utförd 1996-01-01 eller senare har obegränsad giltighetstid.

Tag ny blodgruppering om patienten varit gravid eller fått blodtransfusion sedan förra blodgrupperingen.

I akut blodgruppering ingår endast ABO- och RhD-gruppering.
En akut blodgruppering är endast giltig tills en fullständig blodgruppering har utförts.

Svarsrutiner

Fullständig blodgruppering utförs dagtid, helgfria vardagar. Svar erhålls inom 1-2 dygn beroende på när provet anlänt till Blodcentralen.
Vid akut behov av blodprodukter utförs akutgruppering. Svar erhålls då inom 15-20 minuter.
En akut blodgruppering är endast giltig tills en fullständig blodgruppering har utförts.
Beställare, med tillgång till NCS Cross, får tillgång till svar elektroniskt via BlodInfo/InterInfo. Vid avvikande svar och förnyade transfusionsråd ges papperssvar, svaret finns även tillgängligt elektroniskt.
Övriga rekvirenter får papperssvar.
På särskild begäran kan blodgrupperingssvar lämnas på engelska.

Avvikande svar

Om analysen skulle ge en positiv screen eller annat avvikande svar behöver analysen kompletteras med en antikroppsidentifiering och/eller blodgruppsutredning.

Beställande avdelning kontaktas via telefon för dialog om eventuellt transfusionsbehov, hur lång tid analysen förväntas ta samt om eventuell ytligare provtagning behövs.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?