Blodgruppering, vuxna och barn ≥ 4 månader

Indikationer

  • Analysen utförs vid graviditet och vid blodgruppsbestämning
  • Blodgruppering ska utföras före planerad operation, lämpligen i samband med besök på mottagning före inläggning

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL ev. kapillärrör
Minsta provmängd: 3 cm
Kapillärrör: Minsta provmängd 500 μL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter att det fyllts.

Provtagning skall ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Provrör med lila propp

Provhantering

Om röret inte omgående kan transporteras till blodcentralen ska det förvaras stående i kylskåp.

Hållbarhet

Prov för blodgruppering ska vara högst 5 dygn (provtagningsdag inräknad) vid analystillfället.

Remisshantering

Remisstyp: Remiss blodcentralen Länk till annan webbplats.

Ange beställande avdelning.
Ange diagnos, senaste blodtransfusion, tidigare graviditeter samt om och i så fall när Rh-profylax givits.
För gravid kvinna ange även beräknad partus.
Ange "Engelsk text" på remissen om internationellt svar på engelska önskas.

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll utförd samt signerad.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter, eller om identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Kommentar

Undersökningen omfattar ABO- och RhD-gruppering samt erytrocytantikroppsscreening.
Blodgruppering utförd 1996-01-01 eller senare har obegränsad giltighetstid.

Tag ny blodgruppering om patienten varit gravid eller fått blodtransfusion sedan förra blodgrupperingen.

I akut blodgruppering ingår endast ABO- och RhD-gruppering.
En akut blodgruppering är endast giltig tills en fullständig blodgruppering har utförts.

Svarsrutiner

Fullständig blodgruppering utförs dagtid, helgfria vardagar. Svar erhålls inom 1-2 dygn beroende på när provet anlänt till Blodcentralen.
Vid akut behov av blodprodukter utförs akutgruppering. Svar erhålls då inom 15-20 minuter.
En akut blodgruppering är endast giltig tills en fullständig blodgruppering har utförts.
Beställare, med tillgång till NCS Cross, får tillgång till svar elektroniskt via BlodInfo/InterInfo. Vid avvikande svar och förnyade transfusionsråd ges papperssvar, svaret finns även tillgängligt elektroniskt.
Övriga rekvirenter får papperssvar.
På särskild begäran kan blodgrupperingssvar lämnas på engelska.

Övrig information

  • Analyseras: Helgfria vardagar, dagtid (undantag akutgruppering)
  • System: Blod och plasma
  • Laboratorium: Karlskrona (Karlshamn endast i akuta fall)
  • Remisstyp: Remiss Blodcentralen Pdf, 962.5 kB.
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?