Alkaliskt fosfatas-isoenzymer

Utförs: Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer:

(Provet fryses och skickas fryst)