Albumin - Ledvätska (Ledv)

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU19675 Ackrediterad: Nej

Före provtagning måste patienten vila minst 15 min.

Provet tas i Kaliumoxalat / Natriumfluorid - rör utan gel, grå propp (plaströr märkt FX). När undersökning av kristaller önskas skall Heparin-fluoridrör utan gel, grå propp (glasrör märkt FH) användas.

K -Oxalat / Na -Fluorid -rör utan gel (grå propp)

Provrör med grå propp märkt FX

Rörstorlek/blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: K - Oxalat / Na - Fluorid System: Ledvätska

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

OBS! Provröret är märkt FX såsom på bilden nedan

Grå propp (glas)

Provrör med grå propp märkt FH

Rörstorlek/blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: Na - fluorid / Na - Heparin System: Ledvätska

Röret fylls och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

OBS! Provröret är märkt FH såsom på bilden nedan

Hållbarhet

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?