CK, Kreatinkinas - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU22281 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Utredning och övervakning av muskelsjukdomar och muskelskador
  • Bedömning av behandlingsindikation vid rabdomyolys

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter
Inom 2 timmar.

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

1 månad

Frys

1 månad

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

> 18 år

0,60 - 3,50

µkat/L

Män

18 - 50 år

0,80 – 6,70

µkat/L

Män

> 50 år

0,70 – 4,70

µkat/L

Referensintervall Barn

Barn

0 - 2 månader

≤ 8,0

µkat/L

3 månader - 1 år

≤ 6,3

µkat/L

2 – 9 år

≤ 3,8

µkat/L

10 – 13 år

≤ 6,6

µkat/L

14 – 17 år

≤ 9,0

µkat/L


Kommentarer

OBS! Fysiska aktiviteter bör inte utövas dagarna innan muskelsjukdomsutredning görs. Intramuskulära injektioner eller långvarigt kraftigt muskelarbete kan ge förhöjda värden och bör om möjligt undvikas före provtagning.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-CK, Kreatinkinas är en dimer som består av två subenheter, M och B. Kombination av dessa ger olika isoenzymer med olika vävnadsfördelning. CK-MM finns ffa i skelettmuskler med hög aktivitet samt i hjärtmuskler. CK-MB finns ffa i hjärtmuskler. CK-BB finns i hjärna, tarm och urinblåsa. Keratinkinas finns även som makromolekylär form, makro-CK, som är kortlivad och brukar inte ha enzymatisk aktivitet. CK serumaktivitet påverkas av kön, ålder, muskelmassa, fysisk aktivitet och etnicitet.

Den kraftigaste ökningen av CK aktivitet (ca x200) kan ses vid rabdomyolys i samband med stora trauman. CK är också kraftigt förhöjt vid alla typer av muskeldystrofi (ffa Duchennes, kan ge en ökning på 3-6 gånger) och vid malign hypertermi. Måttliga ökningar ses vid andra muskelsjukdomar som virala myositer, polymyosit, mm. Små trauman som intramuskulära injektioner, förlossning och kirurgi samt vissa farmaka kan också ge en CK-ökning. Åkommor som drabbar hjärtat ökar CK aktivitet betingat till en CK-MB-ökning. CK blir också förhöjt (ca x5) vid hypotyreoidism som beror på en CK-MM-ökning.

Neurogena muskelsjukdomar som Miastenia gravis, MS, Parkinson, mm ger ingen CK-ökning.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?