Alfa-1-mikroglobulin - U

Remiss: NCS BoS / remiss Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: Helgfri Må - Fr
NPU-kod: NPU19858 Ackrediterad: Ja

Urinrör (gul propp med röd topp)

Urinrör (gul propp med röd topp)

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats System: Urin

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemperatur

7 dygn

Kyl

30 dygn

Får ej frysas


Referensintervall

Referensintervall

< 8

mg/LKommentarer

Kan beställas som enskild analys. Ingår även i Elfores - U.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Alfa-1-mikroglobulin (Protein HC) har en molekylvikt på 27 kDa. Proteinet produceras i levern och består av en enda polypeptidkedja. I plasma föreligger alfa-1-mikroglobulin antigen som fritt protein eller som ett högmolekylärt komplex i första hand tillsammans med IgA. Fritt alfa-1-mikroglobulin filtreras genom glomeruli och återresorberas i proximala tubuli där det bryts ner. Vid skada på proximala tubulusceller minskar snabbt förmågan att reabsorbera alfa-1-mikroglobulin och koncentrationen i urin ökar. Ökad urinutsöndring av fritt alfa-1-mikroglobulin är en tidig och pålitlig indikator för alla former av tubulusskada.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?