Elfores - U

Remiss: NCS BoS + digital remiss Elfores bedömningsutlåtande / remiss Klinisk kemi + Proteinelektrofores Pdf, 956 kB.
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: Helgfri Må - Fr
NPU-kod: NPU03301 Ackrediterad: Ja

Urinrör (gul propp med röd topp)

Urinrör (gul propp med röd topp)

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats System: Urin

Indikationer

  • Myelomutredning
  • Proteinuri
  • Huruvida Bence Jones proteinuri föreligger

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemperatur

7 dygn

Kyl

30 dygn

Får ej frysas


Referensintervall

För respektive ingående analys, se:
Albumin, IgG, Alfa-1-mikroglobulin, Kappakedja, Lambdakedja

Referensintervall

U-Kappakedja / U-Lambdakedja

0,5 - 4,0

U- IgG/Kreatinin kvot

<1,0 g/mol kreatinin

U- Alfa-1-mikroglobulin /Kreatinin kvot

<1,6 g/mol kreatinin

U- Kappa/Kreatinin kvot

<0,6 g/mol kreatinin

U- Lambda/Kreatinin kvot

<0,6 g/mol kreatinin

Kommentarer

Förekomst av Bence Jones proteinuri klassificeras med kvot mellan lätt immunglobulinkedja av typ Kappa och Lambda.

Medicinsk bakgrund och bedömning

U-Elfores ger information gällande glomerulär proteinuri (oselektiv/selektiv) och tubulär proteinuri samt huruvida Bence Jones proteinuri föreligger.

I analysen U-Elfores ingår kvantitativ nefelometrisk bestämning av U-Albumin, Alfa-1-mikroglobulin (U-Protein HC), U-IgG, U-Kappa samt U-Lambda. Ingående kvantitativt bestämda proteiner tolkas utifrån tillgänglig remissinformation och ett skriftligt svarsutlåtande ges. För S-Elfores och U-Elfores beställda på samma remiss ges ett samlat svarsutlåtande.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?