Fibrinogen - P

Provtagning

Provet tas i citratrör med blå propp.
Till barn och prematurer, Venös provtagning: Använd MiniCollect rör.
OBS! MiniCollect-rör får endast användas för venös provtagning.

Citratrör, blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/2,7 mL
Tillsats: Na-citrat (0,109M)
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med blå propp

MiniCollect: Citratrör, blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 1 mL
Tillsats: Na-citrat (0,109M)
OBS! MiniCollect-rör får endast användas för venös provtagning.
Röret fylls över markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
OBS ! I röret finns inget vakuum.
Rör tillhandahålls ej av Klinisk kemi.
Skickas inte i rörpost på grund av risk för läckage.

Minicollectrör med blå propp

Provhantering

Centrifugering

3600 x g i 10 minuter eller 2000 x g i 20 minuter

 

Hållbarhet

Provet skall centrifugeras och analyseras inom 4 timmar annars ska plasman avskiljas och frysas.

Referensintervall

Referensintervall

2,0 - 4,0

g/LKommentarer

Går ej att analysera på kapillärprov. MiniCollect-rör tillhandahålls av ej Klinisk kemi. 
På grund av risk för läckage får MiniCollect-rör inte skickas i rörpost.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P-Fibrinogen. Omvandlingen av lösligt fibrinogen till ett olösligt nätverk av fibrintrådar utgör slutsteget i blodkoagulationen. Fibrinogen är uppbyggt av peptidkedjor sammanbundna av disulfidbryggor. I en del av molekylen finns fibrinopeptiderna A och B. Fibrinogen-fibrin-omvandlingen startar då trombin spjälkar fibrinogen, så att fibrinopeptiden A frisätts. Genom denna förändring av molekylen avspjälkas även fibrinopeptiden B. Den kvarstående delen av molekylen benämns fibrinmonomer, vilken polymeriseras till ett synligt lösligt koagel. Trombin aktiverar faktor XIII (fibrinstabiliserande faktor), som tillsammans med Ca++ binder samman lösligt fibrin till olösligt, dvs ett olösligt koagel bildas.

Fibrinogensyntesen ökar vid vävnadsskada och inflammation och nivån bör vägas mot plasmahalten av övriga akutfasproteiner. Normala eller låga fibrinogenvärden vid ökning av övriga akutfasproteiner kan indikera ökad omsättning av fibrinogenet dvs koagulation och/eller fibrinolys. Lågt fibrinogenvärde tillsammans med trombocytopeni och sänkta aktiviteter av protrombin, faktor V och faktor VIII talar för disseminerad intravaskulär koagulation (DIC). 

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Plasma
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU29399
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?