Erytrocyter, Erc - B

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU01960 Ackrediterad: Ja

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL
Tillsats: EDTA System: Blod

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provtagning vid Kryoglobulinemi patient ska förvara och transporteras i 37 ºC.

Indikationer

  • Beräkning av erytrocytindexen MCV och MCH
  • Diagnostik av anemi av okänd anledning, särskilt vid misstanke om talassemi eller polycytemi

Hållbarhet

Rumstemp

72 timmar

Referensintervall

VuxnaKvinnor

3,94 - 5,16

x10^12/L

Män

4,25 - 5,71

x10^12/L


Pojkar

0 - 14 dagar

4,10 - 5,55

x10^12/L

15 - 30 dagar

3,16 - 4,63

x10^12/L

31 - 60 dagar

3,02 - 4,22

x10^12/L

61 - 180 dagar

3,43 - 4,80

x10^12/L

6 månader - 7 år

4,00 - 5,60

x10^12/L

8 - 17 år

4,30 - 5,80

x10^12/L


Flickor

0 - 14 dagar

4,12 - 5,74

x10^12/L

15 - 30 dagar

3,32 - 4,80

x10^12/L

31 - 60 dagar

2,93 - 3,87

x10^12/L

61 - 180 dagar

3,45 - 4,75

x10^12/L

6 månader - 7 år

4,00 - 5,60

x10^12/L

8 - 17 år

4,10 - 5,40

x10^12/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

Erytrocyterna har till huvuduppgift att svara för kroppens syretransport. De saknar cellkärna, har bikonkav form och lever i genomsnitt 120 dygn. De produceras i benmärgen, där de genomgår flera olika utvecklingsstadier med början från en proerytroblast.

Analysen ger i sig ingen ytterligare information utöver vad man får av en isolerad mätning av hemoglobin eller hematokrit (EVF). Enda indikationen för räkning av erytrocyter är för beräkning av erytrocytindices som kan ge värdefull information för utredning av anemi.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?