Erytrocyter, Erc - B

Indikationer

  • Beräkning av erytrocytindexen MCV och MCH
  • Diagnostik av anemi av okänd anledning, särskilt vid misstanke om talassemi eller polycytemi

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med lila propp

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

72 timmar


 

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna

Kvinnor

3,94 - 5,16

x10^12/L

Män

4,25 - 5,71

x10^12/L

Referensintervall

Pojkar

0 - 14 d

4,10 - 5,55

x10^12/L

15 - 30 d

3,16 - 4,63

x10^12/L

31 - 60 d

3,02 - 4,22

x10^12/L

61 - 180 d

3,43 - 4,80

x10^12/L

6 m-7 år

4,00 - 5,60

x10^12/L

8-17 år

4,30 - 5,80

x10^12/L

Flickor

0 - 14 d

4,12 - 5,74

x10^12/L

15 - 30 d

3,32 - 4,80

x10^12/L

31 - 60 d

2,93 - 3,87

x10^12/L

61 - 180 d

3,45 - 4,75

x10^12/L

6 m - 7 år

4,00 - 5,60

x10^12/L

8 - 17 år

4,10 - 5,40

x10^12/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

Erytrocyterna har till huvuduppgift att svara för kroppens syretransport. De saknar cellkärna, har bikonkav form och lever i genomsnitt 120 dygn. De produceras i benmärgen, där de genomgår flera olika utvecklingsstadier med början från en proerytroblast.

Analysen ger i sig ingen ytterligare information utöver vad man får av en isolerad mätning av hemoglobin eller hematokrit (EVF). Enda indikationen för räkning av erytrocyter är för beräkning av erytrocytindices som kan ge värdefull information för utredning av anemi.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01960
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?