Ferritin - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU19763 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Diagnostik och kontroll av järnbrist
  • Diagnostik och kontroll av hemokromatos och transfusionshemosideros
  • S-Fe/transferrin-förhållandet är känsligare vid diagnostik av hemokromatos, medan ferritin är bäst lämpad för uppföljning av behandling

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

7 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

12 månader

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna

Kvinnor 18 - 55 år

9 - 102

µg/L

Kvinnor ≥ 56 år

19 - 266

µg/L

Män 18 - 55 år

34 - 314

µg/L

Män ≥ 56 år

25 - 503

µg/L

Referensintervall barn

Barn4 - < 15 dagar

100 - 717

µg/L

15 dagar - < 6 mån

14 - 647

µg/L

6 mån - < 1 år

8 - 182

µg/L

1 - < 5 år

10 - 73

µg/L

Flickor 6 - 11 år

13 - 74

µg/L

Pojkar 6 - 11 år

14 - 85

µg/L

Flickor 12 - 17 år

7 - 75

µg/L

Pojkar 12 - 17 år

17 - 143

µg/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Ferritin utgör kroppens normala lagringsform av järn och består av ett protein, apoferritin (450 kDa) som kan binda över 4000 järnatomer per proteinmolekyl. Ferritinkoncentrationerna i plasma hos friska beror dels på järndepåernas storlek och dels på det aktuella intaget av järn. Inflammatoriska tillstånd ökar plasmaferritinnivåerna. Vid järnbrist är ferritinnivån i plasma låg. Värden < 10 µg/L talar för bristande eller inga järndepåer. Förhöjda värden ses vid påverkan av cellsystem med höga ferritinhalter tex  vid hepatiter, toxiska leverskador, hemokromatos eller andra tillstånd som påverkar levercellerna. Mycket höga ferritinnivåer ses också vid akut myeloisk leukemi, måttligt förhöjda ferritinnivåer vid andra leukemiformer, Mb Hodgkin och neuroblastom. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?