Etanol - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: P - Etanol (mmol/L): NPU01992, P - Etanol (‰): BLE00058 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Röret ska vara ordentligt tillslutet så ingen avdunstning kan äga rum.

Använd inte alkohol eller annan flyktig desinfektionslösning vid venpunktionsstället. 

Indikationer

  • Vid medicinska eller juridiska skäl för att fastställa alkoholnivån. Kräver särskilda provtagninginstruktioner
  • Oklara komatillstånd
  • Övervakning av etanolbehandling vid metanolförgiftning

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemperatur

2 veckor

Kyl

6 månader

Frys

6 månader

Referensintervall

Referensintervall

Ej påvisbart

< 2,5

mmol/L


< 0,1

Kommentarer

Röret får ej avkorkas

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Etanol (etylalkohol) bestämningar är en av de vanligaste analyserna inom det rättsmedicinska och kliniskt-toxikologiska området. Etanolmätningar används för diagnos och uppföljning av alkoholberusning och/eller förgiftning samt vid misstänkta trafikbrott. Etanolkoncentrationen anges i mmol/L som för legala ändamål omräknas till mg etanol per gram helblod ( ‰ ,promille w/w ).

För vetenskapligt bruk rekommenderas användning av omräkningsfaktorn 1,0 promille etanol i blod motsvarar cirka 27 mmol/L P-etanol.
(se Referens-hänvisning)

Skriv tabellbeskrivning här

Förgiftning:

10,9 - 21,7 mmol/L

Rodnad, långsammare reflexer, försämrad visuell skärpa


> 21,7 mmol/L

Depression av CNS


> 86,8 mmol/L

Dödsolyckor rapporterade


Jones AW. Alkoholtest på sjukhus inte helt lätt att använda för rättsligt bruk.
Läkartidningen, 105;367-8. 2008.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?