Förenlighetsprövning, MG-test

Remiss: Remiss Blodcentralen Pdf, 1016.4 kB.
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
Ackrediterad: Ja

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: EDTA System: Blod och plasma

Speciella regler för barn <4 månader: MG-test utförs på prov från modern.

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter att det fyllts.
Minsta provmängd: Röret fylls till markeringen

Provtagning skall ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Indikation

  • MG-test, Mottagare/Givare-test, utförs inför transfusion av erytrocyter till immuniserade patienter, dvs de som har antikroppar riktade mot ett eller flera erytrocytantigen.

Provhantering

Om provet inte omgående kan transporteras till Blodcentralen ska det förvaras stående i kylskåp.
Provet centrifugeras på Blodcentralen.

Intern transport
Prov transporteras inom sjukhuset till laboratoriet via rörpost eller av sjukhuspersonal.

Extern transport
Provmaterial packas och skickas av personal på Laboratoriemedicin Blekinge enligt gällande rutiner. Transporten sker sedan med Region Blekinges transporter eller med ordinarie postgång.

Hållbarhet

Prov för MG-test ska vara högst 3 dygn (provtagningsdag inräknad) vid analystillfället.

Remisshantering

Remisstyp: Remiss blodcentralen Länk till annan webbplats.

Ange önskat antal blodkomponenter, tid för transfusion samt beställande avdelning.
Ange diagnos, senaste blodtransfusion, tidigare graviditeter samt om och i så fall när Rh-profylax givits.
Om patienten ska ha bestrålat blod anges detta på remissen.

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll ska utföras i samband med provtagningen. Det innebär att kontrollera att patientens identitetsuppgifter stämmer överens med märkning på rör och remiss.
Att identitetskontrollen utförts styrks med provtagarens underskrift.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter, eller om identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Kommentar

Blodkomponenter väljs efter patientens erytrocytantikroppsbild och i vissa fall även fenotyp.
MG-test innebär att patientens plasma testas mot erytrocyter från varje enskild blodenhet före transfusion.

Svarsrutiner

Svarstiden för MG-test kan variera beroende på antikroppsfynd och tillgång till matchande blodenheter. MG-test tar minst 1 timme att utföra.
Rekvirenter, med tillgång till NCS Cross, kan via BlodInfo/InterInfo se när MG-test är klar. Transfusionsdokument medföljer respektive erytrocytkoncentrat vid utlämning till patient.

Avvikande svar

En positivt MG-test innebär att de testade erytrocyterna inte matchar patienten, en ny antikroppsidentifiering kommer behövas för att se om det tillkommit nya erytrocytantikroppar.

Om en antikroppsidentifiering behövs kontaktas beställande avdelning via telefon.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?