Direkt antiglobulintest, DAT

Remiss: Remiss Blodcentralen Pdf, 1016.4 kB.
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
Analyseras: Dagligen
Ackrediterad: Ja

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL ev. kapillärrör
Tillsats: EDTA System: Blod

Minsta provmängd: 3 cm
Kapillärrör: Minsta provmängd 250 μL

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter att det fyllts.

Provtagning skall ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

OBS! Direkt antiglobulintest ingår vid blodgruppering av barn <4 månader.
se: Blodgruppering, barn <4 månader Länk till annan webbplats..

Kan tas i samband med Blodgruppering, då krävs ingen ytterligare provtagning.

Indikation

  • Vid misstanke om immunmedierad hemolytisk anemi

Provhantering

Om provet inte omgående kan transporteras till Blodcentralen ska det förvaras stående i kylskåp.
Provet centrifugeras på Blodcentralen.

Intern transport
Prov transporteras inom sjukhuset till laboratoriet via rörpost eller av sjukhuspersonal.

Extern transport
Provmaterial packas och skickas av personal på Laboratoriemedicin Blekinge enligt gällande rutiner. Transporten sker sedan med Region Blekinges transporter eller med ordinarie postgång.

Hållbarhet

Prov för DAT ska vara högst 3 dygn (provtagningsdag inräknad) vid analystillfället.

Remisshantering

Remisstyp: Remiss blodcentralen Länk till annan webbplats.

Bocka i DAT under blodgruppering på remissen.
Ange beställande avdelning.
Ange diagnos, senaste blodtransfusion, mediciner, tidigare graviditeter, beräknad partus samt om och i så fall när Rh-profylax givits.

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll ska utföras i samband med provtagningen. Det innebär att kontrollera att patientens identitetsuppgifter stämmer överens med märkning på rör och remiss.
Att identitetskontrollen utförts styrks med provtagarens underskrift.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter, eller om identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Kommentarer

Positiv DAT (direkt antiglobulintest) kompletteras med test för IgG-antikroppar och komplementfaktorderivatet C3d (som indikerar IgM-antikroppar).

Svarsrutiner

Utförs löpande. Svar erhålls inom 1 dygn.
Rekvirenter, med tillgång till NCS Cross, får tillgång till svar elektroniskt via BlodInfo/InterInfo.
Vid positiv DAT ges telefonbesked.
Övriga rekvirenter får papperssvar.

Avvikande svar

Om analysen skulle ge en positiv screen eller annat avvikande svar behöver analysen kompletteras med en antikroppsidentifiering och/eller blodgruppsutredning.

Beställande avdelning kontaktas via telefon för dialog om eventuellt transfusionsbehov, hur lång tid analysen förväntas ta samt om eventuell ytligare provtagning behövs.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?