Direkt antiglobulintest, DAT

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod 
  • Remisstyp: Remiss BlodcentralenPDF
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Indikation

Vid misstanke om immunmedierad hemolytisk anemi.

Provtagning

Direkt antiglobulintest ingår vid blodgruppering av barn <4 månader.
se: Blodgruppering, barn <4 månader.

Kan tas i samband med Blodgruppering, då krävs ingen ytterligare provtagning.

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL ev. kapillärrör
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter att det fyllts.
Om röret inte omgående kan transporteras till blodcentralen ska det förvaras
stående i rumstemperatur.
Minsta provmängd: 3 cm
Kapillärrör: 500 μL

Provrör med lila propp

Provtagning skall ske enligt Socialstyrelsens föreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Remisshantering

Ange DAT i rutan: Analys om annan än blodgrupp, på remissen.
Ange beställande avdelning.
Ange diagnos, senaste blodtransfusion, mediciner, tidigare graviditeter, beräknad partus samt om och i så fall när Rh-profylax givits.

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll utförd samt signerad.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter, eller om identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Kommentarer

Positiv DAT (direkt antiglobulintest)
kompletteras med test för IgG-antikroppar och komplementfaktorderivatet C3D (som indikerar IgM-antikroppar).

Svarsrutiner

Utförs löpande. Svar erhålls inom 1 dygn.
Rekvirenter, med tillgång till NCS Cross, får tillgång till svar elektroniskt via BlodInfo/InterInfo.
Vid positiv DAT ges telefonbesked.
Övriga rekvirenter får papperssvar.

Blodcentralen ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.