Elfores - S

Indikationer

  • Misstanke om monoklonalt immunglobulin (till exempel vid myelom, lymfom, AL-amyloidos och andra lymfoproliferativa sjukdomar)
  • Uppföljning av känd M-komponent
  • Utredning av förhöjd SR, inflammatoriska tillstånd samt leversjukdomar
Om frågeställningen endast gäller förekomst av inflammatoriska aktivitetstecken kan enskilda akutfasproteiner rekommenderas i stället för S - Elfores

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

7 dygn

Frys

3 månader

Referensintervall

För respektive ingående analys, se:
AlbuminAlfa-1 AntitrypsinOrosomukoidHaptoglobinIgGIgAIgM

Kommentarer

Vid påvisad M-komponent utförs klassificering av tung immunglobulinkedja (IgG/IgA/IgM/IgD/IgE) samt lätt immunglobulinkedja (Kappa/Lambda) med hjälp av immunofixation.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Elfores ger främst en uppfattning om eventuell akutfasreaktion och patientens immunglobulinmönster.

I analysen S-Elfores ingår separation av proteiner i serum med hjälp av proteinelektrofores samt kvantitativ nefelometrisk bestämning av albumin, alfa-1-antitrypsin, orosomukoid, haptoglobin, IgG, IgA och IgM. Proteinelektrofores och ingående kvantitativt bestämda proteiner tolkas utifrån tillgänglig remissinformation och ett skriftligt svarsutlåtande ges. För S-Elfores och U-Elfores beställda på samma remiss ges ett samlat svarsutlåtande.

Immunofixation är en kompletterande analys till S-Elfores. Immunofixation utförs vid behov bland annat för att klassificera nyupptäckt M-komponent, men även för att dementera eller bekräfta närvaro av mindre M-komponenter.

OBS! Bedömning av proteinprofil grundar sig på remissinformation, proteinelektrofores samt kvantifiering av analyspaketets ingående analyser. Frågeställning och klinisk information, exempelvis behandling med läkemedel bestående av monoklonalt immunoglobulin samt genomgången stamcellstransplantation, kan påverka tolkning och eventuell komplettering med immunofixation. Frågeställning och klinisk information anges på ”Remiss Proteinanalyser” genom att markera vid förtryckta alternativ och/eller genom fri text.

Övrig information

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?