Elfores - S

Remiss: NCS BoS + digital remiss Elfores bedömningsutlåtande / remiss Klinisk kemi + Proteinelektrofores Pdf, 956 kB.
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: Helgfri Må - Fr
NPU-kod: NPU03300 Ackrediterad: Ja

SST-rör (gul propp)

SST-rör (gul propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör (orange propp)

RST-rör (orange propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provtagning vid patient med Kryoglobulinemi: Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp (utan gel). Förvaring och transport i 37 ºC (obruten värmekedja).

Indikationer

  • Misstanke om monoklonalt immunglobulin (till exempel vid myelom, lymfom, AL-amyloidos och andra lymfoproliferativa sjukdomar)
  • Uppföljning av känd M-komponent
  • Utredning av förhöjd SR, inflammatoriska tillstånd samt leversjukdomar
Om frågeställningen endast gäller förekomst av inflammatoriska aktivitetstecken kan enskilda akutfasproteiner rekommenderas i stället för S - Elfores

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl

7 dygn

Frys

3 månader (om fryses inom 24 timmar)

Referensintervall

För respektive ingående analys, se:
AlbuminAlfa-1 AntitrypsinOrosomukoidHaptoglobinIgGIgAIgM

Kommentarer

Vid påvisad M-komponent utförs klassificering av tung immunglobulinkedja (IgG/IgA/IgM/IgD/IgE) samt lätt immunglobulinkedja (Kappa/Lambda) med hjälp av immunofixation.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Elfores ger främst en uppfattning om eventuell akutfasreaktion och patientens immunglobulinmönster.

I analysen S-Elfores ingår separation av proteiner i serum med hjälp av proteinelektrofores samt kvantitativ nefelometrisk bestämning av albumin, alfa-1-antitrypsin, orosomukoid, haptoglobin, IgG, IgA och IgM. Proteinelektrofores och ingående kvantitativt bestämda proteiner tolkas utifrån tillgänglig remissinformation och ett skriftligt svarsutlåtande ges. För S-Elfores och U-Elfores beställda på samma remiss ges ett samlat svarsutlåtande.

Immunofixation är en kompletterande analys till S-Elfores. Immunofixation utförs vid behov bland annat för att klassificera nyupptäckt M-komponent, men även för att dementera eller bekräfta närvaro av mindre M-komponenter.

OBS! Bedömning av proteinprofil grundar sig på remissinformation, proteinelektrofores samt kvantifiering av analyspaketets ingående analyser. Frågeställning och klinisk information, exempelvis behandling med läkemedel bestående av monoklonalt immunoglobulin samt genomgången stamcellstransplantation, kan påverka tolkning och eventuell komplettering med immunofixation. Frågeställning och klinisk information anges på ”Remiss Proteinanalyser” genom att markera vid förtryckta alternativ och/eller genom fri text.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?