IgA, Immunglobulin A - S

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

provrör med gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

8 dygnReferensintervall

Referensintervall

0 - 21 d

< 0,05

g/L

21 d - 2 år

0,01 - 0,50

g/L

2 år - 10 år

0,40 - 2,50

g/L

> 10 år

0,88 - 4,50

g/L

Kommentarer

Kan beställas som enskild analys. Ingår även i Elfores, Proteiner - S

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-IgA utgör ca 10-15 % av immunglobulinerna i serum och är, liksom övriga immunglobuliner, uppbyggt av två tunga (H) och två lätta (L) polypeptidkedjor som hålls samman av kovalenta disulfidbryggor och icke kovalenta bindningar till en fyrkedjestruktur. Den tunga kedjan utgörs av α-kedjor hos IgA och finns i två varianter α1 och α2 vilket ger upphov till två subtyper IgA1 och IgA2.

IgA utgör en viktig del av slemhinneförsvaret där plasmaceller, belägna i exkretoriska körtlar och i submucosan i luftvägar, tarmkanal och urinvägar, producerar IgA i form av dimerer som är sammanbundna via en sk J-kedja. En del av dessa förs med lymfan till blodet och utgör ca 15 % av IgA i serum. IgA aktiverar komplementfaktorer den "alternativa vägen" i komplementkaskaden men den exakta funktionen av IgA i serum är inte känd.

Selektiv IgA-stegring ses vanligen vid IgA-nefrit, lung-och tarmaffektioner samt ibland vid reumatoid artrit. IgA-stegring av måttlig grad förekommer också vid neoplasier och vid etylism.
Låga nivåer ses vid benmärgspåverkan eller vid ärftlig brist, då risken för transfusionsreaktioner är ökad pga risk för antikroppsutveckling. Test för påvisande av antikroppar mot IgA finns tillgänglig.

Övrig information

  • Analyseras: Helgfri Må - Fr
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19795
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?