IgA, Immunglobulin A - S

Remiss: NCS BoS / remiss Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: Helgfri Må - Fr
NPU-kod: NPU19795 Ackrediterad: Ja

SST-rör (gul propp)

SST-rör (gul propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör (orange propp)

RST-rör (orange propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provtagning vid patient med Kryoglobulinemi: Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp (utan gel). Förvaring och transport i 37 ºC (obruten värmekedja).

Indikationer

  • Kontroll av immunglobulinbrist
  • Utredning av patienter med infektionsbenägenhet och misstänkt immundefekt

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl

8 dygn

Frys

3 månader (om fryses inom 24 timmar)

Referensintervall

 

0 dagar – < 1 år

Ej fastställd – 0,30

g/L

1 – 2 år

Ej fastställd – 0,90

g/L

3 – 5 år

0,30 – 1,50

g/L

6 – 13 år

0,50 – 2,20

g/L

14 – 17 år

0,50 – 2,90

g/L

≥ 18 år

0,88 – 4,50

g/L

Kommentarer

Kan beställas som enskild analys. Ingår även i Elfores - S

Medicinsk bakgrund och bedömning

IgA produceras delvis som monomerer i benmärg, mjälte och lymfkörtlar, men en betydande del av produktionen äger emellertid också rum i plasmaceller belägna i exkretoriska körtlar och i submucosan i luftvägar, tarmkanal och urinvägar. Här produceras IgA i form av dimerer som är sammanbundna via en så kallad J-kedja och en del av dessa förs med lymfan till blodet och utgör ca 15% av IgA i serum. IgA utgör en viktig del av slemhinneförsvaret samt aktiverar komplementfaktorer i den alternativa vägen i komplementkaskaden.

Selektiv IgA-stegring ses vanligen vid IgA-nefrit, lung-och tarmaffektioner samt ibland vid reumatoid artrit. IgA-stegring av måttlig grad förekommer också vid neoplasier och vid etylism. Låga nivåer ses vid benmärgspåverkan eller vid ärftlig brist, då risken för transfusionsreaktioner är ökad p.g.a. en ökad benägenhet för antikroppsbildning.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?