IgA, Immunglobulin A - S

Indikationer

  • Kontroll av immunglobulinbrist
  • Utredning av patienter med infektionsbenägenhet och misstänkt immundefekt

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

8 dygn

Frys

3 månader

Referensintervall

 

0 dagar – < 1 år

Ej fastställd – 0,30

g/L

1 – 2 år

Ej fastställd – 0,90

g/L

3 – 5 år

0,30 – 1,50

g/L

6 – 13 år

0,50 – 2,20

g/L

14 – 17 år

0,50 – 2,90

g/L

≥ 18 år

0,88 – 4,50

g/L

Kommentarer

Kan beställas som enskild analys. Ingår även i Elfores, Proteiner - S

Medicinsk bakgrund och bedömning

IgA produceras delvis som monomerer i benmärg, mjälte och lymfkörtlar, men en betydande del av produktionen äger emellertid också rum i plasmaceller belägna i exkretoriska körtlar och i submucosan i luftvägar, tarmkanal och urinvägar. Här produceras IgA i form av dimerer som är sammanbundna via en så kallad J-kedja och en del av dessa förs med lymfan till blodet och utgör ca 15% av IgA i serum. IgA utgör en viktig del av slemhinneförsvaret samt aktiverar komplementfaktorer i den alternativa vägen i komplementkaskaden.

Selektiv IgA-stegring ses vanligen vid IgA-nefrit, lung-och tarmaffektioner samt ibland vid reumatoid artrit. IgA-stegring av måttlig grad förekommer också vid neoplasier och vid etylism. Låga nivåer ses vid benmärgspåverkan eller vid ärftlig brist, då risken för transfusionsreaktioner är ökad p.g.a. en ökad benägenhet för antikroppsbildning.

Övrig information

  • Analyseras: Helgfri Må - Fr
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19795
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?