IPF, Andel omogna trombocyter

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU26796 Ackrediterad: Nej

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL
Tillsats: EDTA System: Blod

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

24 timmarReferensintervall

Referensintervall

Vuxna

1,0 - 7,3

%
Referensintervall

Barn


Pojkar

Flickor


0 - 180 d

2,0 - 6,8

1,3 - 6,8

%

6 m - 23 m

1,4 - 3,8

1,4 - 4,5

%

2 - 5 år

1,1 - 3,6

1,0 - 3,6

%

6 - 11 år

1,0 - 4,9

1,0 - 4,7

%

12 - 17 år

1,6 - 6,1

1,4 - 6,4

%

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?