IPF, Andel omogna trombocyter

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL 
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med lila propp

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

24 timmarReferensintervall

Referensintervall

Vuxna

1,0 - 7,3

%
Referensintervall

Barn


Pojkar

Flickor


0 - 180 d

2,0 - 6,8

1,3 - 6,8

%

6 m - 23 m

1,4 - 3,8

1,4 - 4,5

%

2 - 5 år

1,1 - 3,6

1,0 - 3,6

%

6 - 11 år

1,0 - 4,9

1,0 - 4,7

%

12 - 17 år

1,6 - 6,1

1,4 - 6,4

%

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU26796
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?