IgG, Immunglobulin G - U

Provtagning

Provet tas i urinrör med beige propp.
Morgonurin

Urinrör, beige propp

Rörstorlek / Urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Urinrör med beige propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

8 dygnReferensintervall

Referensintervall

< 8

mg/LKommentarer

Kan beställas som enskild analys. Ingår även i Elfores, Proteiner - U.

Medicinsk bakgrund och bedömning

U-IgG U-Immunglobulin G. Plasmaproteiner med molekylvikter under 40 kD passerar till stor del njurarnas normala glomerulusmembran och återfinns i primärurinen, medan större proteiner, som albumin och IgG, endast i ringa grad passerar. Skador på glomerulusmembranen, t.ex. vid glomerulonefrit, leder till att också de större proteinerna kommer att återfinnas i såväl primär- som slutlig urin. Vid mindre allvarlig glomerulusskada ("selektiv glomerulär proteinuri") förekommer ökad urinhalt av endast albumin (molekylvikt: 67 kD), medan vid allvarligare glomerulusskada ("oselektiv glomerulär proteinuri") också halten av IgG (molekylvikt: 150 kD) är ökad.

Övrig information

  • Analyseras: Helgfri Må - Fr
  • System: Urin
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU27966
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?