IgG, Immunglobulin G - U

Remiss: NCS BoS / remiss Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: Helgfri Må - Fr
NPU-kod: NPU27966 Ackrediterad: Ja

Urinrör (gul propp med röd topp)

Urinrör (gul propp med röd topp)

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats System: Urin

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemperatur

7 dygn

Kyl

30 dygn

Prov får ej frysas då precipitering av IgG kan ge falskt lågt värde!


Referensintervall

Referensintervall

< 8

mg/LKommentarer

Kan beställas som enskild analys. Ingår även i Elfores - U.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Plasmaproteiner med molekylvikter under 40 kD passerar till stor del njurarnas glomerulusmembran och återfinns i primärurinen, medan större proteiner som albumin och IgG endast passerar i ringa grad. Skador på glomerulusmembranen, till exempel vid glomerulonefrit, leder till att också större proteiner kommer att återfinnas i såväl primär- som sekundärurin. Vid mindre allvarlig glomerulusskada, så kallad selektiv glomerulär proteinuri, förekommer ökad urinhalt av endast albumin medan vid allvarligare glomerulusskada, så kallad oselektiv glomerulär proteinuri, återfinns även en ökad halt av IgG.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?