Hemoglobin - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: BLE00011 Ackrediterad: Nej

EDTA-rör (ljuslila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL
Tillsats: EDTA System: Plasma

Provet tas i 3 EDTA-rör med ljuslila propp.
Märks efter provtagningsordning rör 1, 2 och 3.
Prov bör ej tas ur inneliggande nål.

Rören fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering
1) Rör 3 centrifugeras 1000 x g i 10 minuter snarast.
2) Plasman avskiljes i ett nytt rör och centrifugeras i 2000 x g i 10 minuter.

Avskiljning
Ska centrifugeras och avskiljas inom 1 timme.

Transport
Transporteras omedelbart till avd för Klinisk kemi
OBS !  Ej rörpost

Kommentarer

Kontakta Avd för Klinisk Kemi före provtagning.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?