IgG, Immunglobulin G - S

Remiss: NCS BoS / remiss Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: Helgfri Må - Fr
NPU-kod: NPU19814 Ackrediterad: Ja

SST-rör (gul propp)

SST-rör (gul propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör (orange propp)

RST-rör (orange propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provtagning vid patient med Kryoglobulinemi: Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp (utan gel). Förvaring och transport i 37 ºC (obruten värmekedja).

Indikationer

  • Kontroll av immunglobulinbrist
  • Utredning av patienter med infektionsbenägenhet och misstänkt immundefekt

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl

8 dygn

Frys

3 månader (om fryses inom 24 timmar)

Referensintervall

 

0 – 14 dagar

3,20 – 14,0

g/L

15 dagar – < 1 år

1,10 – 7,00

g/L

1 – 3 år

3,20 – 11,5

g/L

4 – 9 år

5,40 – 13,6

g/L

10 – 17 år

6,60 – 15,3

g/L

≥ 18 år

6,70 – 14,5

g/L

Kommentarer

Kan beställas som enskild analys. Ingår även i Elfores - S

Medicinsk bakgrund och bedömning

IgG förekommer som monomerer i kroppsvätskor och bildar både lösliga samt olösliga komplex med antigen. IgG är enda immunglobulinet som passerar placenta via aktiv transport. Egenproduktion av IgG startar vid födelsen, men kan inte kompensera för katabolismen av moderns IgG och barn har därför relativt låg halt av IgG vid tre till sex månaders ålder.

Polyklonal ökning av IgG ses bland annat vid infektioner, kronisk aggressiv hepatit, abcesser samt vid autoimmuna sjukdomar, framförallt SLE. Sänkt nivå av IgG ses bland annat vid diabetes, graviditetstoxikos, läkemedelsintoxikationer, under cytostatikabehandling samt vid lymfoproliferativa sjukdomar. En koncentration av IgG i intervallet 3-6 g/L brukar vanligtvis inte ge ökad infektionskänslighet, däremot uppkommer ökad risk för infektioner runt 1-3 g/L. I sällsynta fall föreligger ökad infektionskänslighet hos individer med normal koncentration av IgG beroende på selektiv sänkt koncentration av en eller flera subklasser av IgG.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?