IgG, Immunglobulin G - S

Indikationer

  • Kontroll av immunglobulinbrist
  • Utredning av patienter med infektionsbenägenhet och misstänkt immundefekt

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

8 dygn

Frys

3 månader

Referensintervall

 

0 – 14 dagar

3,20 – 14,0

g/L

15 dagar – < 1 år

1,10 – 7,00

g/L

1 – 3 år

3,20 – 11,5

g/L

4 – 9 år

5,40 – 13,6

g/L

10 – 17 år

6,60 – 15,3

g/L

≥ 18 år

6,70 – 14,5

g/L

Kommentarer

Kan beställas som enskild analys. Ingår även i Elfores, Proteiner - S

Medicinsk bakgrund och bedömning

IgG förekommer som monomerer i kroppsvätskor och bildar både lösliga samt olösliga komplex med antigen. IgG är enda immunglobulinet som passerar placenta via aktiv transport. Egenproduktion av IgG startar vid födelsen, men kan inte kompensera för katabolismen av moderns IgG och barn har därför relativt låg halt av IgG vid tre till sex månaders ålder.

Polyklonal ökning av IgG ses bland annat vid infektioner, kronisk aggressiv hepatit, abcesser samt vid autoimmuna sjukdomar, framförallt SLE. Sänkt nivå av IgG ses bland annat vid diabetes, graviditetstoxikos, läkemedelsintoxikationer, under cytostatikabehandling samt vid lymfoproliferativa sjukdomar. En koncentration av IgG i intervallet 3-6 g/L brukar vanligtvis inte ge ökad infektionskänslighet, däremot uppkommer ökad risk för infektioner runt 1-3 g/L. I sällsynta fall föreligger ökad infektionskänslighet hos individer med normal koncentration av IgG beroende på selektiv sänkt koncentration av en eller flera subklasser av IgG.

Övrig information

  • Analyseras: Helgfri Må - Fr
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19814
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?