IgG, Immunglobulin G - S

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

8 dygnReferensintervall

Referensintervall

0 - 21 d

9,0 - 18,0

g/L

21 d - 2 år

3,0 - 10,5

g/L

2 år - 10 år

5,0 - 14,0

g/L

> 10 år

6,7 -14,5

g/L

Kommentarer

Kan beställas som enskild analys. Ingår även i Elfores, Proteiner - S

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-IgG utgör ca 70-75 % av immunglobulinerna i serum och är, liksom övriga immunglobuliner, uppbyggt av två tunga (H) och två lätta (L) polypeptidkedjor som hålls samman av kovalenta disulfidbryggor och icke kovalenta bindningar till en fyrkedjestruktur. Den tunga kedjan utgörs av
γ-kedjor hos IgG och finns i fyra varianter γ1 – γ4 vilket ger upphov till fyra subtyper IgG1, IgG2, IgG3 och IgG4. Endast ca 35 % av kroppens IgG finns i plasma, resterande 65 % finns extravaskulärt.
IgG1 och IgG3 aktiverar komplementfaktorer den "klassiska" vägen, IgG2 svagt komplementfixerande och IgG4 är ej komplementaktiverande. IgG1 och IgG3 binder till Fc-receptorer på fagocyterande celler eller aktiverar NK-celler (lymfocyter).

IgG1 passerar placenta via receptormedierad aktiv transport. Egenproduktionen av IgG startar vid födelsen, men kan inte hålla jämna steg med försvinnandet av moderns IgG. Barn har därför relativt låg halt av IgG vid 3-6 månaders ålder. Först i 11-12 års ålder uppnås värden som hos vuxna.

Polyklonal-oligoklonal förhöjning av IgG-nivån ses vid infektioner betingade av infektioner samt vid autoimmuna sjukdomar, framförallt SLE.
Monoklonal stegring ses vid monoklonal gammopati och myelom. Sänkt IgG-nivå ses bl a vid ökade förluster via njurar eller tarm samt vid diabetes och graviditetstoxikos. Endogent eller iatrogent ökad kortisolkoncentration kan ge måttligt sänkta IgG-nivåer, liksom vissa lymfoproliferativa tillstånd. 

Övrig information

  • Analyseras: Helgfri Må - Fr
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19814
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?