Immunfenotypning subpopulationer av lymfocyter (T-, B- och NK-celler)

Indikationer

 • Misstanke om immundefekt, immunbristsjukdom
 • Undersökning och uppföljning av HIV-patienter
 • Uppföljning av behandling med anti-CD-20 monoklonal antikropp (Mabthera®, Rituximab®)

Provtagning

Blod EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/Blodvolym 5/4 mL

Tillsatts: EDTA

Provrör med lila propp

Provhantering

Blodprov förvaras i rumstemperatur.

OBS! Tidskrävande analys som ska vara analyserad inom 24 timmar varför transport bör ske snarast.

Prov mottages alla vardagar, fredag och dag före helgdag senast kl 11.00

Vid frågor kontakta laboratoriet på telefon 0455-734562 eller 0455-734570.

Referensintervall

Referensintervall

Gäller för patienter ≥ 18 år


Andel lymfocyter

Absolut antal (x 10^9/L)

CD3

61 - 85 %

0,67 - 4,1

CD3, CD4

27 - 56 %

0,3 - 2,7

CD3, CD8

17 - 41 %

0,19 - 2,0

CD4/CD8 kvot

0,90 - 3,2


CD16+CD56

4,2 - 26 %

0,05 - 1,3

CD19

5,5 - 20 %

0,06 - 0,96

CD20

5,5 - 20 %

0,06 - 0,96

Leukocyter


3,5 - 8,8

Lymfocyter


1,1 - 4,8

OBS! Gäller endast för helblod


Referensintervall för barn < 18 år kan ses i följande publikation:

Pediatric AIDS Clinical Trials Group. Shearer WT, et al J. of Allergy Clin Immunology. 2003. Vol 112:5. Page 973- 980.

Kommentar

Prover analyseras helgfria vardagar. OBS! Dag före helgdag senast kl 11:00!

Vid frågor kontakta laboratoriet på telefon 0455-734562 eller 0455-734570.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Som en första screening vid misstanke om immunbristsjukdom bestäms mängden T-lymfocyter
totalt (CD3), T-hjälparceller (CD4), T-supressorceller (CD8), B-celler (CD19) och NK-celler
(CD56/16). Inom medicinen är immunbristsjukdom ett tillstånd där immunsystemets förmåga
att bekämpa infektioner är helt eller delvis nedsatt. Immunbristtillstånd är antingen medfödda
eller förvärvade. Man kan skilja på primär immunbrist som beror på något fel i immunförsvaret,
immundefekter på t ex granulocyter, lymfocyter, komplement och sekundär immunbrist som
orsakas av en annan sjukdom (maligniteter, infektioner) eller läkemedelsbehandling (cellgifter).

Övrig information

 • Analyseras: Helgfri Må - Fr
 • System: Blod
 • Laboratorium: Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-koder:
  • TBNKCD20: BLE00028
  • T-celler: BLE00022
 • Namn i System Cross:
  • TBNKCD20: LYMFOCYTER T-, B-, NK-CELLER
  • T-celler: LYMFOCYTER T-CELLER
 • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?