Immunfenotypning subpopulationer av lymfocyter (T-, B- och NK-celler)

Remiss: NCS BoS Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlskrona
Analyseras: Helgfri må-fr. Fredag samt dag innan helgdag ankomst till lab senast kl.11.00
NPU-kod: TBNKCD20: BLE00028, T-celler: BLE00022 Ackrediterad: Nej

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsatts: EDTA System: Blod

Indikationer

  • Misstanke om immundefekt, immunbristsjukdom
  • Undersökning och uppföljning av HIV-patienter
  • Uppföljning av behandling med anti-CD-20 monoklonal antikropp (Mabthera®, Rituximab®)

Provhantering

Blodprov förvaras i rumstemperatur.

OBS! Tidskrävande analys som ska vara analyserad inom 24 timmar varför transport bör ske snarast.

Referensintervall

Referensintervall

Gäller för patienter ≥ 18 år


Andel lymfocyter

Absolut antal (x 10^9/L)

CD3

61 - 85 %

0,67 - 4,1

CD3, CD4

27 - 56 %

0,3 - 2,7

CD3, CD8

17 - 41 %

0,19 - 2,0

CD4/CD8 kvot

0,90 - 3,2


CD16+CD56

4,2 - 26 %

0,05 - 1,3

CD19

5,5 - 20 %

0,06 - 0,96

CD20

5,5 - 20 %

0,06 - 0,96

Leukocyter


3,5 - 8,8

Lymfocyter


1,1 - 4,8

OBS! Gäller endast för helblod


Referensintervall för barn < 18 år kan ses i följande publikation:

Pediatric AIDS Clinical Trials Group. Shearer WT, et al J. of Allergy Clin Immunology. 2003. Vol 112:5. Page 973- 980.

Kommentar

Namn i System Cross:

    • TBNKCD20: LYMFOCYTER T-, B-, NK-CELLER
    • T-celler: LYMFOCYTER T-CELLER

Vid frågor kontakta laboratoriet på telefon 0455-734562 eller 0455-734570.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Som en första screening vid misstanke om immunbristsjukdom bestäms mängden T-lymfocyter
totalt (CD3), T-hjälparceller (CD4), T-supressorceller (CD8), B-celler (CD19) och NK-celler
(CD56/16). Inom medicinen är immunbristsjukdom ett tillstånd där immunsystemets förmåga
att bekämpa infektioner är helt eller delvis nedsatt. Immunbristtillstånd är antingen medfödda
eller förvärvade. Man kan skilja på primär immunbrist som beror på något fel i immunförsvaret,
immundefekter på t ex granulocyter, lymfocyter, komplement och sekundär immunbrist som
orsakas av en annan sjukdom (maligniteter, infektioner) eller läkemedelsbehandling (cellgifter).

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?