Immunfenotypning myelom/MGUS (plasmacellssjukdom)

Indikation

Misstanke om plasmacellssjukdom

Provtagning

Benmärg EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/Blodvolym 5/4 mL

Tillsatts: EDTA + tillsätt 1 mL steril fysiologisk NaCl

Blod EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/Blodvolym 5/4 mL

Tillsatts: EDTA

Provrör med lila propp

EDTA-rör med lila propp

Övriga provmaterial se: Immunfenotypning lymfom

Provhantering

Benmärg- och blodprover förvaras i rumstemperatur.

OBS! Tidskrävande analys som ska vara analyserad inom 24 timmar varför transport bör ske snarast.

Prov mottages alla vardagar, fredag och dag före helgdag senast kl 11.00

Vid frågor kontakta laboratoriet på telefon 0455-734562 eller 0455-734570.

Referensintervall

Se utlåtande.

Kommentarer

På konsultremiss ska datum och klockslag för provtagning anges. Anamnes, behandling (relevanta läkemedel) och frågeställning måste också noteras.

Prover analyseras helgfria vardagar. OBS! Dag före helgdag senast kl 11:00!

Vid frågor kontakta laboratoriet på telefon 0455-734562 eller 0455-734570.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Myelom är en malign tumörsjukdom i benmärgen. När myelomceller bildar tumörer utanför benmärgen kallas det för Plasmocytom.

Plasmaceller är viktig del i kroppens immunförsvar och har som/till uppgift att producera antikroppar (Immunoglobuliner). Vid Myelom föreligger en ökad produktion av ett avvikande monoklonalt immunoglobulin, vilket vanligen benämns M-komponent (eller paraprotein) och är av IgG- eller IgA-typ. I 99 % av fallen kan M-komponenten mätas i plasma eller urin. (Cirka 20 % utsöndrar endast M-komponent i urinen).

I Sverige rapporteras cirka 660 stycken nya fall av Myelom varje år. Vanligen insjuknar äldre personer (över 65 år), men sporadiska/enstaka fall ner till 20-års ålder förekommer. Sjukdomen är något vanligare hos män än hos kvinnor.

Under de senaste åren har flera studier på stora serie av multipla myelompatienter. Dessa har visat den kliniska användbarheten av flödescytometri för förbättrad bedömning av terapirespons och prognostisering av sjukdomen.

Övrig information

  • Analyseras: Helgfri Må - Fr
  • System: Information finns under provtagningsanvisningar
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Konsultation Pdf, 910 kB.
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?