Immunfenotypning myelom/MGUS (plasmacellssjukdom)

Remiss: Digital remiss i NCS BoS: Flödescytometri utlåtande (Allmänremisser)
Analyserande laboratorium: Karlskrona
Analyseras: Helgfri må-fr. Fredag samt dag innan helgdag ankomst till lab senast kl.11.00
Ackrediterad: Nej

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA + tillsätt 1 mL steril fysiologisk NaCl System: Benmärg

Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA System: Blod

Övriga provmaterial se: Immunfenotypning lymfom

Indikation

Misstanke om plasmacellssjukdom

Provhantering

Benmärg- och blodprover förvaras i rumstemperatur.

OBS! Tidskrävande analys som ska vara analyserad inom 24 timmar varför transport bör ske snarast.

Referensintervall

Se utlåtande.

Kommentarer

På remiss ska datum och klockslag för provtagning anges. Anamnes, behandling (relevanta läkemedel) och frågeställning måste också noteras.

Vid frågor kontakta laboratoriet på telefon 0455-734562 eller 0455-734570.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Myelom är en malign tumörsjukdom i benmärgen. När myelomceller bildar tumörer utanför benmärgen kallas det för Plasmocytom.

Plasmaceller är viktig del i kroppens immunförsvar och har som/till uppgift att producera antikroppar (Immunoglobuliner). Vid Myelom föreligger en ökad produktion av ett avvikande monoklonalt immunoglobulin, vilket vanligen benämns M-komponent (eller paraprotein) och är av IgG- eller IgA-typ. I 99 % av fallen kan M-komponenten mätas i plasma eller urin. (Cirka 20 % utsöndrar endast M-komponent i urinen).

I Sverige rapporteras cirka 660 stycken nya fall av Myelom varje år. Vanligen insjuknar äldre personer (över 65 år), men sporadiska/enstaka fall ner till 20-års ålder förekommer. Sjukdomen är något vanligare hos män än hos kvinnor.

Under de senaste åren har flera studier på stora serie av multipla myelompatienter. Dessa har visat den kliniska användbarheten av flödescytometri för förbättrad bedömning av terapirespons och prognostisering av sjukdomen.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?