Glukos, testremsa - U

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU04207 Ackrediterad: Nej

Urinrör (gul propp med röd topp)

Urinrör (gul propp med röd topp)

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats System: Urin

Plaströr, sterilt (rund botten med skruvkork)

Plaströr, sterilt (rund botten med skruvkork)

Obs! Fyll inte röret ända upp till kanten.
Tillsats: Utan tillsats System: Urin

Indikationer

  • Kontroll av diabetes mellitus när mätning av P-Glukos inte är möjlig
  • Screening av glukosuri vid graviditet

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 timmar

Kyl

24 timmar

Referensintervall

Negativ

Kommentarer

Ingår i analysen Multistix, testremsa.

Om testet inte kan utförs inom två timmar efter provtagning ska provet omedelbart kylas och sedan få återgå till rumstemperatur innan testet utförs och homogeniseras utan centrifugering.

Medicinsk bakgrund och tolkning

Glukos återfinns i glomerulusfiltratet i samma koncentration som i plasma och reabsorberas nästan fullständigt om tubulusfunktion och blodglukoshalt är normala. Tubuli har en begränsad förmåga att reabsorbera glukos vilket innebär att glukosuri inträffar vid en glukoskoncentration i plasma på cirka 10 mmol/L. Denna tröskelnivå är varierande och det finns individer med låg njurtröskel som kan ha glukosuri utan att de har diabetes.
Prerenal glukosuri förekommer framför allt vid diabetes mellitus. Renal glukosuri till följd av en minskad tubulär förmåga att reabsorbera glukos ses vid hereditära och förvärvade tubulära abnormiteter.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?