Multistix, testremsa - U

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU14924 Ackrediterad: Nej

Urinrör (gul propp med röd topp)

Urinrör (gul propp med röd topp)

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats System: Urin

Plaströr, sterilt (rund botten med skruvkork)

Plaströr, sterilt (rund botten med skruvkork)

Obs! Fyll inte röret ända upp till kanten.
Tillsats: Utan tillsats System: Urin

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 timmar

Kyl

24 timmar

Referensintervall

Kommentar

Om testet inte kan utförs inom två timmar efter provtagning ska provet omedelbart kylas och sedan få återgå till rumstemperatur innan testet utförs och homogeniseras utan centrifugering.

Bakgrund och tolkning

Teststickor används för riktad screening av urin avseende glukos, ketoner, leukocyter, nitrit, protein, erytrocyter och pH. Teststickorna, Multistix, kan avläsas visuellt eller i instrumentet Clinitek Status®+, vilket ger en semikvantitativ bedömning av de ingående parametrarna. Maskinell avläsning av teststickorna ökar precisionen och reproducerbarheten.

För respektive ingående analys, se:
U-Blod Länk till annan webbplats., U-Glukos Länk till annan webbplats., U-Ketonkroppar Länk till annan webbplats., U-Leukocyter Länk till annan webbplats., U-Nitrit Länk till annan webbplats. och U-Protein Länk till annan webbplats..

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?