PTH, Paratyrin - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU03028 Ackrediterad: Ja

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL
Tillsats: EDTA System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Diagnos av sjukdom i glandula parathyroidea, hyper- eller hypoparatyreoidism
  • Hypo- eller hyperkalcemi
  • Behandlingskontroll vid sekundär hyperparatyreoidism hos patienter med njursvikt

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp (ocentrifugerat)

2 dygn

Kyl

2 dygn

Frys

6 månader

Referensintervall

Referensintervall

1,8 - 11

pmol/L Medicinsk bakgrund och bedömning

P-PTH. Paratyroideahormon (parathormon, PTH) består av en enkel polypeptidkedja (9,4 kDa) som innehåller 84 aminosyror. Det syntetiseras i bisköldkörteln som ett prohormon, preproPTH, som sedan konverteras i paratyreoideacellen till den biologiskt aktiva PTH-molekylen ”intakt PTH”.

PTH är den viktigaste regulatorn av kalcium- och fosfatomsättningen, vilket sker genom påverkan på tre organsystem, skelettet, njurarna och tarmsystemet. PTH-insöndringen styrs av en negativ feedback via koncentrationen av joniserat kalcium. Överproduktion av PTH, hyperparatyreoidism, kallas primär om den orsakas av adenom i paratyreoidea. Sekundär hyperparatyreoidism orsakas av att körtlarna, som en följd av långvarig stimulering vid hypokalcemi, reagerat med överproduktion av PTH. Detta ses framför allt vid kronisk njurinsufficiens och vid D-vitaminbrist.

Primär hypoparatyreoidism ses bland annat vid DiGeorge-syndromet, vid förlust av paratyreoidea-celler (t ex efter operation), vid autoimmun påverkan, vid toxisk påverkan (hemokromatos, Wilsons sjukdom) samt vid strålningsskada. Nedsatt PTH-sekretion kan också vara en följd av magnesiumrubbning.

Intakt PTH har mycket kort halveringstid, 3 - 5 minuter, vilket utnyttjas vid kirurgisk resektion av PTH-producerande adenom i paratyreoidea. Intraoperativ bestämning av PTH gör det möjligt att, under operationen, avgöra om man har avlägsnat den PTH-överproducerande körtelvävnaden eller inte.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?