Neutrofila, totalt - B

Indikationer

  • Differentialräkning. Kommer som en del av svaret vid maskinell cellräkning
  • Kan vara aktuell vid diagnostik och uppföljning av infektioner

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL 
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med lila propp

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

24 timmar


 

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna

1,6 - 5,9

x 10^9/L

Skriv tabellbeskrivning här

Pojkar

0 - 14 d

1,6 - 6,1

x 10^9/L

15 - 30 d

1,8 - 5,5

x 10^9/L

31 - 60 d

0,83 - 4,2

x 10^9/L

61 - 180 d

0,97 - 5,5

x 10^9/L

6 m - 14 år

1,6 - 6,7

x 10^9/L

15 - 17 år

2,0 - 9,6

x 10^9/L

Flickor

0 - 14 d

1,7 - 6,8

x 10^9/L

15 - 30 d

1,2 - 4,8

x 10^9/L

31 - 60d

1,0 - 4,7

x 10^9/L

61 - 180 d

1,0 - 7,2

x 10^9/L

6 m - 14 år

1,6 - 6,7

x 10^9/L

15 - 17 år

2,0 - 9,6

x 10^9/L

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU02902
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?