Neutrofila, totalt - B

Indikationer

  • Differentialräkning. Kommer som en del av svaret vid maskinell cellräkning
  • Kan vara aktuell vid diagnostik och uppföljning av infektioner

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL, 5/4 mL eller 7/6 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med lila propp

Hållbarhet

 

Rumstemp

8 timmar

Kyl

56 timmar

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna

> 18 år

1,7 - 8,0

x 10^9/L

Barn

0 - 1 dagar

5,5 - 27,5

x 10^9/L


1 - 7 dagar

4,5 - 22,5

x 10^9/L


1 vecka - 3 mån

1,6 - 17,5

x 10^9/L


3 mån - 1 år

1,6 - 5,3

x 10^9/L


1 - 4 år

1,5 - 8,5

x 10^9/L


4 - 10 år

1,5 - 8,0

x 10^9/L


10 - 18 år

1,8 - 8,0

x 10^9/L

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU02902
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?