Prolaktin - S

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn Analyseras: 2 gånger/vecka
NPU-kod: NPU19897 Ackrediterad: Ja

SST-rör (gul propp)

SST-rör (gul propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Provet tas tidigast 3 timmar efter uppvaknandet.

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör (orange propp)

RST-rör (orange propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel System: Serum

Provet tas tidigast 3 timmar efter uppvaknandet.

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Serumrör (röd propp)

Provrör med röd propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator System: Serum

Provet tas tidigast 3 timmar efter uppvaknandet.

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Indikationer

  • Gonadinsufficiens
  • Hypofystumör
  • Kontroll efter behandling för tumörer i detta område
  • Galaktorré
  • Oligo/amenorré
  • Infertilitet
  • Impotens och nedsatt libido

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

7 dygn

Frys

1 år

OBS! Om provet inte analyseras inom 24 timmar ska serumet avskiljas till ett nytt rör.

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor (ej gravida)

63 – 561

mIE/L

Män

58 – 419

mIE/L


Referensintervall för S-prolaktin monomert

Kommentarer

För resultat som överskrider 700 mIE/L i S-Prolaktin analyseras S-prolaktin, monomert automatiskt .

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Prolaktin är en polypeptid (23kDa), som insöndras från hypofysens framlob. Den huvudsakliga regleringen sker genom hämning från hypothalamus där den viktigaste hämmaren är dopamin.
Prolaktin uppträder i serum i flera olika molekylära varianter. Den aktiva monomera (23 kDa) formen, dimerer och större polymera former, ibland bundna till prolaktinbindande protein och IgG. Dessa makroformer anses sakna väsentlig biologisk aktivitet.

Prolaktin har många fysiologiska effekter och är bl a nödvändigt för utvecklingen av bröstkörteln, såväl vid puberteten som under graviditeten samt för laktationen.
Höga prolaktinkoncentrationer har en hämmande verkan på ovarialfunktionen, såväl direkt som indirekt genom hämning av hypofysens gonadotropininsöndring.

Ökad insöndring av prolaktin med hyperprolaktinemi är sannolikt den vanligaste formen av hypofysfunktionsrubbning och en betydande andel av fallen med sekundär amenorré och infertilitet orsakas av förhöjd prolaktininsöndring.

Analys av prolaktinnivån utförs i första hand i samband med utredning av hypogonadism resp infertilitet hos kvinnor och män samt vid misstanke på/utredning av hypofystumör. Dessutom kan analys av prolaktin vara aktuellt i samband med endokrinologsk utredning t ex vid menstruationsrubbningar, galaktorré eller tecken på östrogenbrist hos kvinnor samt vid libidosänkning, impotens eller minskad kroppsbehåring hos män.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?