Prolaktin - S

Indikationer

 • Gonadinsufficiens
 • Hypofystumör
 • Kontroll efter behandling för tumörer i detta område
 • Galaktorré
 • Oligo/amenorré
 • Infertilitet
 • Impotens och nedsatt libido

Provtagning

Provet tas tidigast 3 timmar efter uppvaknandet.

Provet tas i serumrör, röd propp, RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med röd, orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemperatur

 5 dygn

Kyl

6 dygn

Frys

1 år

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor (ej gravida)

63 – 561

mIE/L

Män

58 – 419

mIE/L


Referensintervall för S-prolaktin monomert

Kommentarer

För resultat som överskrider 700 mIE/L i S-Prolaktin analyseras S-prolaktin, monomert automatiskt .

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Prolaktin är en polypeptid (23kDa), som insöndras från hypofysens framlob. Den huvudsakliga regleringen sker genom hämning från hypothalamus där den viktigaste hämmaren är dopamin.
Prolaktin uppträder i serum i flera olika molekylära varianter. Den aktiva monomera (23 kDa) formen, dimerer och större polymera former, ibland bundna till prolaktinbindande protein och IgG. Dessa makroformer anses sakna väsentlig biologisk aktivitet.

Prolaktin har många fysiologiska effekter och är bl a nödvändigt för utvecklingen av bröstkörteln, såväl vid puberteten som under graviditeten samt för laktationen.
Höga prolaktinkoncentrationer har en hämmande verkan på ovarialfunktionen, såväl direkt som indirekt genom hämning av hypofysens gonadotropininsöndring.

Ökad insöndring av prolaktin med hyperprolaktinemi är sannolikt den vanligaste formen av hypofysfunktionsrubbning och en betydande andel av fallen med sekundär amenorré och infertilitet orsakas av förhöjd prolaktininsöndring.

Analys av prolaktinnivån utförs i första hand i samband med utredning av hypogonadism resp infertilitet hos kvinnor och män samt vid misstanke på/utredning av hypofystumör. Dessutom kan analys av prolaktin vara aktuellt i samband med endokrinologsk utredning t ex vid menstruationsrubbningar, galaktorré eller tecken på östrogenbrist hos kvinnor samt vid libidosänkning, impotens eller minskad kroppsbehåring hos män.

Övrig information

 • Analyseras: 2 gånger/vecka
 • System: Serum
 • Laboratorium: Karlshamn
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU19897
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?