PSA-Kvot, Prostataspecifikt antigen-kvot - S

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

5 dygnReferensintervall

> 0,18

Kommentarer

 • Provet ska tas före ev. prostatapalpation eller cystoskopi.
 • Provet ska inte tas i samband med infektion inom urinvägarna utan man bör vänta upp till ett par veckor efter avslutad antibiotikabehandling.
 • Beräknas automatiskt vid ett PSA-värde mellan 2 - 20 µg/L.
 • Värdet beräknas från analys av fPSA och PSA.
 • PSA-Kvot = fPSA / PSA

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-PSA-kvot. Beräkning av kvoten fPSA/tPSA har visat sig förbättra sensitiviteten och specificiteten vid screening för prostatacancer hos patienter med tPSA-värden i ”gråzonen” på 2 - 20 µg/L. Hos patienter  med diagnostiserad prostatacancer under behandling har inte fPSA/tPSA-kvoten visats ha något värde för uppföljning.

Övrig information

 • Analyseras: Må - Fr
 • System: Serum
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU09226
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.