PK (INR), Protrombinkomplex - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU01685 Ackrediterad: Ja

Citratrör (blå propp)

Provrör med blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/2,7 mL
Tillsats: Na-citrat (0,109M) System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

MiniCollect: Citratrör (blå propp)

Minicollectrör med blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 1 mL
Tillsats: Na-citrat (0,109M) System: Plasma

Till barn och prematurer, venös provtagning: Använd MiniCollect rör.

OBS! MiniCollect-rör får endast användas för venös provtagning.

Röret fylls precis över markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

OBS! I röret finns inget vakuum.

Rör tillhandahålls ej av Klinisk kemi.
Skickas inte i rörpost på grund av risk för läckage.

Kapillär provtagning: Kontakta Klinisk kemi.

Indikationer

  • Kontroll av antikoagulationsbehandling med warfarin
  • Mätning av leverfunktion
  • Utredning av blödningstillstånd

Provhantering

Centrifugering
3600 x g i 10 minuter eller 2000 x g i 20 minuter.

Hållbarhet

 OBS: Får ej förvaras i kyl

Rumstemp

Plasma och helblod

24 timmar

Frys

Avskiljd plasma

1 vecka

Referensintervall


0,9 - 1,2

INRKommentarer

MiniCollect rör, tillhandahålls ej av Klinisk kemi.
På grund av risk för läckage får MiniCollect-rör inte skickas i rörpost.
Kapillär provtagning: Kontakta Klinisk kemi.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P-PK, P-Protrombinkomplex. Analys av P-PK (INR) mäter aktiviteten av de K-vitaminberoende koagulationsfaktorerna II, VII och X. Dessa koagulationsfaktorer syntetiseras i levern och för normal syntes krävs tillgång på K-vitamin. Analysen är indicerad för preoperativ kontroll av koagulationsaktiviteten, vid utredning av blödningsbenägenhet och som indikator för leverfunktionsnedsättning samt vid uppföljning av peroral antikoagulationsterapi med vitamin K-antagonister.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?