Methemoglobin - B

Provtagning

Provet tas i Li-heparinrör, mörkgrön propp eller artärspruta. Röret ska vara fullt och komma till laboratoriumet inom 30 min.

Li-Heparinrör, mörkgrön propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: Li-Heparin
Röret fylls helt till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med mörkgrön propp

Hepariniserad spruta, 2 mL

Artärspruta

Provhantering

Transport

Inom 30 min

Referensintervall

Referensintervall

< 2,0

% av B-HbÖvrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU02725
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?