Pankreasamylas - Pleuravätska (Plv)

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU28715 Ackrediterad: Nej

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Pleuravätska

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

1 vecka

Kyl

1 månad

Frys

1 år

Referensintervall

Saknas

Medicinsk bakgrund och bedömning

Cellhalt och proteinkoncentration vid transcellulära vätskor beror på sjukdomsmekanismen.
Vid inflammatoriska processer och tumörer ses ofta en ökad kapillär permeabilitet. Detta medför att vätskan som läcker ut har en proteinhalt som liknar den i plasma och kan även ha ett ökat antal celler. Sådan vätska benämns exsudat. Vid ett avflödeshinder som orsak till ett ökat vätskeurträde då kapillärerna har väsentligen normal permeabilitet är proteinkoncentrationen relativt låg (<25 g/L). Denna typ av vätska benämns transudat. Exsudat innehåller också vanligtvis ett ökat antal celler till skillnad från transudat. Förekomst av polynukleära leukocyter >1,0x10⁹/L talar starkt för bakteriell infektion.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?