pH - Pleuravätska (Plv)

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU18244 Ackrediterad: Nej

Serumrör (röd propp)

Provrör med röd propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator System: Pleuravätska

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikation

Vid utredning av misstänkt pleurit.

Provhantering

Lämnas till laboratoriet inom 30 min. Ska analyseras omgående (inom 60 min).

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

30 minuter

Referensintervall

Saknas
Beslutsgräns för pleurit är rekommenderad till pH <7,2.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Cellhalt och proteinkoncentration vid transcellulära vätskor beror på sjukdomsmekanismen.
Vid inflammatoriska processer och tumörer ses ofta en ökad kapillär permeabilitet. Detta medför att vätskan som läcker ut har en proteinhalt som liknar den i plasma och kan även ha ett ökat antal celler. Sådan vätska benämns exsudat. Vid ett avflödeshinder som orsak till ett ökat vätskeurträde då kapillärerna har väsentligen normal permeabilitet är proteinkoncentrationen relativt låg (<25 g/L). Denna typ av vätska benämns transudat. Exsudat innehåller också vanligtvis ett ökat antal celler till skillnad från transudat. Förekomst av polynukleära leukocyter >1,0x10⁹/L talar starkt för bakteriell infektion.

Lågt pH i pleuravätska förknippas med en inflammatorisk eller malign process. Mätning av pH-värdet kan framför allt ha en roll vid utredningen av parapneumoniska pleuriter, där ett pH-värde under 7,2 indikerar en infektiös pleurit, där dränering bör övervägas.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?