NT-proBNP - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU21571 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/urinvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikation

  • Diagnostik och uppföljning av patienter med hjärtsvikt

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Om provet inte analyseras inom 24 timmar ska det avskiljas till ett nytt rör.

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

3 dagar

Kyl

6 dagar

Frys

1 år

Referensintervall

Referensintervall

Patienter yngre än 75 år

< 125

ng/L

Patienter äldre än 75 år

< 300

ng/L

Medicinsk bakgrund

Brain natriuretic peptide, BNP, är ett peptidhormon som bildas i hjärtmuskelcellerna och som vid töjning av hjärtat insöndras i blodet. BNP har vaskulära och renala effekter som leder till minskad belastning på hjärtat. NT-proBNP är ett inaktivt fragment som bildas vid frisättningen av BNP.

Mätning av NT-proBNP görs framförallt för att utesluta hjärtsvikt. Om både NT-proBNP och ett vanligt EKG är normala är hjärtsvikt osannolikt. Den definitiva diagnosen hjärtsvikt ställs med en ultraljudsundersökning av hjärtat (ett ekokardiogram). NT-proBNP kan även användas för bedömning av behandlingseffekt vid hjärtsvikt.

Bedömning

Gränsen för ett normalt NT-proBNP är åldersberoende och nivån stiger även vid njursvikt. I Södra sjukvårdsregionen har därför åldersrelaterade beslutsgränser rekommenderats, till vilka också njurfunktionen måste vägas in. Beslutsgränserna för att utesluta hjärtsvikt har i Blekinge fastställts tillsammans med kardiologer på Thoraxcentrum. Med dessa beslutsgränser uppnås en hög sensitivitet och därmed ett högt prediktivt värde för ett negativt testresultat.

Förhöjda NT-proBNP värden kan orsakas av många olika sjukdomstillstånd förutom hjärtsvikt. För att identifiera hjärtsvikt med en god specificitet, och därmed ett högt positivt prediktivt värde, krävs relativt höga beslutsgränser. I nedanstående tabell sammanfattas beslutsgränserna för att utesluta (rule out) respektive identifiera (rule in) hjärtsvikt.

Beslutsgränser och tolkning (NT-proBNP, ng/L)

Skriv tabellbeskrivning här

Ålder

Utesluter hjärtsvikt

Gråzon

Stark misstanke om hjärtsvikt

< 50 år

< 125

125 - 450

> 450

50 - 75 år

< 125

125 - 900

> 900

> 75 år

< 300

300 - 1800

> 1800

 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?