Peritonealdialysvätska, Pdv

Provtagning

Plaströr, sterilt

Rund botten skruvkork
Tillsats: Utan tillsats
Rör för urinprovtagning. Obs! Fyll inte röret ända upp till kanten.

Pdv-Sediment: BLE00061
Pdv-Erytrocyter: NPU19937
Pdv-Leukocyter:  BLE00020

Kemi

Pdv-Albumin:   NPU19603
Pdv-Glukos:     NPU17079
Pdv-Kreatinin:  NPU17077
Pdv-Natrium:   NPU17089
Pdv-Urea:         NPU17075

Plaströr med vit propp

Provhantering

Beställs i NCS Cross, se analyssortiment och välj analys enligt önskemål.

Provet tas i plaströr för urinprovtagning.

Referensintervall

Referensintervall

Sediment

Erytrocyter

ant/sf

Leukocyter

ant/sf


Kemi

Albumin

mg/L

Glukos

mmol/L

Kreatinin

µmol/L

Natrium

mmol/L

Urea

mmol/L

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Peritonealdialysvätska, Pdv
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?