Peritonealdialysvätska, Pdv

Provtagning

HEMATOLOGI

EDTA-rör, lila propp
Rörstorlek/blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds 10 gånger direkt efer provtagningen.

  • Pdv-Leukocyter (NPU27301)
  • Pdv-Mononukleära celler (NPU27303)
  • Pdv-Polynukleära celler (NPU27302)
  • Pdv-Eosinofila granulocyter (BLE00032)
Provrör med lila proppKEMI

Plaströr, sterilt
Rund botten skruvkork
Tillsats: Utan tillsats

Plaströr med skruvkork

Hållbarhet

Hållbarhet

Analys

Rumstemperatur

Kyl

Frys

Pdv-Leukocyter

4 timmar

-

-

Pdv-Mononukleära celler

4 timmar

-

-

Pdv-Polynukleära celler

4 timmar

-

-

Pdv-Eosinofila granulocyter

4 timmar

-

-

Pdv-Albumin

7 dygn

7 dygn

3 månader

Pdv-Glukos

Centrifugeras inom 30 minuter,

därefter 2 dygn.

1 vecka

3 månader

Pdv-Kreatinin

1 vecka

1 vecka

3 månader

Pdv- Natrium

2 veckor

2 veckor

1 år

Pdv-Urea

1 vecka

1 vecka

1 år

Referensintervall

Referensintervall

Celler i peritonealdialysvätska

Pdv-Leukocyter

<100

x10⁶/L

Pdv-Mononukleära celler

<75

x10⁶/L

Pdv-Polynukleära celler

<25

x10⁶/L

Pdv-Eosinofila ganulocyter

<10

x10⁶/L

Referensintervall

Kemi


Pdv-Albumin

Saknas

Pdv-Glukos

Saknas

Pdv-Kreatinin

Saknas

Pdv-Natrium

Saknas

Pdv-Urea

Saknas


Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Peritonealdialysvätska, Pdv
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?