Myoglobin - P

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, ljuslila propp.

EDTA-rör, ljuslila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med lila propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Avskiljning

Centrifugeras och avskiljs inom fyra timmar.

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

1 vecka

Frys

3 månader

 

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

< 58

µg/L

Män

< 72

µg/L

Kommentarer

Värden inom referensintervallet för prov taget inom 2 - 12 timmar efter smärtdebut gör hjärtinfarkt osannolik.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Myoglobin (17,8 kDa) är ett syrebindande hemprotein som finns i cytosolen i både hjärt- och skelettmuskulatur. Kombinationen av liten storlek och hög intracellulär koncentration gör att myoglobin snabbt frisätts till blodcirkulationen vid cellskada. Analys av myoglobin i serum är en viktig metod för att ställa diagnos av akut myokardinfarkt (AMI) i tidigt skede eller som indikator på tidig reinfarkt efter perkutan intervention. Myoglobinkoncentrationen stiger cirka 2 timmar efter infarktdebuten och anses därför vara en mycket tidig markör för myokardinfarkt. Efter infarkt når myoglobin vanligen sin maximikoncentration i cirkulationen 4–12 timmar efter infarktens början och faller tillbaka till normala nivåer efter cirka 24 timmar.
Förhöjda myoglobinvärden kan dock också ses vid skelettmuskelskada och vid kronisk njursvikt.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Plasma
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19865
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?