Myoglobin - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU19865 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Avskiljning
Centrifugeras och avskiljs till nytt rör inom 8 timmar.

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

1 vecka

Frys

3 månader

 

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

< 58

µg/L

Män

< 72

µg/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

P-Myoglobin, Myoglobin (17,8 kDa) är ett syrebindande hemprotein som finns i cytosolen i både hjärtmuskel och skelettmuskelceller. Det finns ingen hjärtspecifik isoform av myoglobin. På grund av relativt liten molekylstorlek passerar myoglobin det kapillära filtret i glomeruli och elimineras delvis via njurarna.

Den biologiska halveringstiden i blodet är cirka 1 timme. Kombinationen av liten storlek och hög intracellulär koncentration gör att myoglobin snabbt ökar i blodcirkulationen vid skada.

Tidsintervallet då myoglobin har maximal sensitivitet för akut hjärtinfarkt är 4–12 timmar efter symtomdebuten. Förhöjda myoglobinvärden kan dock också ses vid skelettmuskelskada och vid kronisk njursvikt

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?