Osmolalitet - U

Synonymer: Desmopressintest, Minirintest, Törstprov

Provtagning

Provet tas i urinrör med beige propp eller Plaströr för urinprovtagning.

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Plaströr sterilt

Rund botten, skruvkork
Tillsats: Utan tillsats
Rör för urinprovtagning. Obs! Fyll inte röret ända upp till kanten.

Urinrör med beige propp och plaströr med skruvkork

Provhantering

Urinen får ej frysas

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

24 timmar

Kyl

6 dygn

Referensintervall

Referensintervall

> 800

mosm/kg

Den uppmätta urinosmolaliteten måste bedömas i relation till kliniska fynd, osmolaiteten i plasma, natriumkoncentration i urin och aktuellt vatten- och saltintag.

Kommentarer

Morgonurin eller 12 timmar törst eller ADH-tillförsel (Desmopressin/Minirin)

Övrig tid enligt överenskommelse med laboratoriet.

Övrig information

  • Analyseras: Må - Fr
  • System: Urin
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03434
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.