Osmolalitet - U

Synonymer: Desmopressintest, Minirintest, Törstprov

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: Må - Fr
NPU-kod: NPU03434 Ackrediterad: Nej

Urinrör (gul propp med röd topp)

Urinrör (gul propp med röd topp)

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats System: Urin

Plaströr, sterilt (rund botten med skruvkork)

Plaströr, sterilt (rund botten med skruvkork)

Obs! Fyll inte röret ända upp till kanten.
Tillsats: Utan tillsats System: Urin

Provhantering

Urinen får ej frysas

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

4 dygn

Kyl

4 dygn

Referensintervall

Referensintervall

> 800

mosm/kg

Den uppmätta urinosmolaliteten måste bedömas i relation till kliniska fynd, osmolaiteten i plasma, natriumkoncentration i urin och aktuellt vatten- och saltintag.

Kommentarer

Morgonurin eller 12 timmar törst eller ADH-tillförsel (Desmopressin/Minirin)

Övrig tid enligt överenskommelse med laboratoriet.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?