Osmolalitet - U

Synonymer: Desmopressintest, Minirintest, Törstprov

Provtagning

Provet tas i urinrör med beige propp eller Plaströr för urinprovtagning.

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Plaströr sterilt

Rund botten, skruvkork
Tillsats: Utan tillsats
Rör för urinprovtagning. Obs! Fyll inte röret ända upp till kanten.

Urinrör med beige propp och plaströr med skruvkork

Provhantering

Urinen får ej frysas

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

4 dygn

Kyl

4 dygn

Referensintervall

Referensintervall

> 800

mosm/kg

Den uppmätta urinosmolaliteten måste bedömas i relation till kliniska fynd, osmolaiteten i plasma, natriumkoncentration i urin och aktuellt vatten- och saltintag.

Kommentarer

Morgonurin eller 12 timmar törst eller ADH-tillförsel (Desmopressin/Minirin)

Övrig tid enligt överenskommelse med laboratoriet.

Övrig information

  • Analyseras: Må - Fr
  • System: Urin
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03434
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?