Paracetamol - P

Synonym: Acetoaminofen

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU03024 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

1 dygn

Kyl

24 dygn

Frys

50 dygn

Referensintervall

Referensintervall

Terapeutiskt intervall

66 - 199

µmol/L

Toxisk nivå

> 300

µmol/L (efter 12 timmar dos)

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Paracetamol är den aktiva beståndsdelen i läkemedel som Alvedon och Panodil och används för dess analgetiska och antipyretiska egenskaper. Kronisk användning av paracetamol i höga doser kan resultera i hepatotoxicitet och nefrotoxicitet. Överdosering kan leda till allvarlig leverskada och leversvikt om förgiftningen inte behandlas i tidigt skede. Samtidigt alkoholintag ökar toxiciteten. Bestämning av paracetamolkoncentration är viktig vid misstanke om överdosering, då påbörjandet av terapi senast 16 timmar efter intag kraftigt minskar risken för leverskada och därav följande mortalitet. Prov för att bedöma om ett intag kan leda till leverskada tas första gången tidigast ca 4 timmar efter förmodat intag och riskbedömning sker beroende på serumnivå i förhållande till förfluten tid efter paracetamolintaget.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?