Progesteron - S

Indikationer

 • Infertilitet
 • Menstruationsrubbningar
 • För att bekräfta ägglossning
 • Misstanke om abnorm eller bristande könskörtelfunktion hos kvinnor
 • Bedömning av corpus luteum-funktion

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

1 dygn

Kyl

4 dygn

Frys

1 år

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor (inom parentes dagar från LH-topp)

Tidig follikulär

(-15 till -6)

0,3 - 2,0

nmol/L

Sen follikulär

(-5 till -1)

0,3 - 1,6

nmol/L

LH topp

( 0 )

1,2 - 4,2

nmol/L

Tidig luteal

(+1 till +4)

3,1 - 40

nmol/L

Mellan luteal

(+5 till +9)

21- 55

nmol/L

Sen luteal

(+10 till +14)

1,9 - 50

nmol/L

Män


≤ 0,6

nmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Progesteron insöndras hos icke-gravida kvinnor från corpus luteum och varierar under menscykeln på ett karakteristiskt sätt. Progesteron bildas från kolesterol via pregnenolon. Mindre mängder insöndras även från binjurebarken och hos män från testiklarna. Under graviditet insöndras progesteron övervägande från placentan efter 6:e-9:e graviditetsveckan. I plasma binds huvuddelen av progesteron till transkortin, albumin och orosomukoid. Endast några enstaka procent föreligger i fri form.

Progesteron stimulerar tillsammans med östradiol endometriet till att bli mottagligt för inplantation av det befruktade ägget. (1) Under graviditet verkar progesteron relaxerande på glatt muskulatur och förhindrar sammandragning av myometriet.

Analysen används i samband med fertilitetsutredning och -behandling för bedömning av corpus luteum-funktion, anovulation. Förhöjda nivåer av S-progesteron ses vid ofullständig placentaavgång efter graviditet, vid mola hydatidosa och koriokarcinom.

Övrig information

 • Analyseras: 2 gånger/vecka
 • System: Serum
 • Laboratorium: Karlshamn
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU03242
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?