Perikardvätska, Pkv

Provtagning

För analyssortiment se NCS Cross. Välj analys enligt önskemål.

HEMATOLOGI

EDTA-rör, lila propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA

 • Pkv-Celler (BLE00292)   
 • Pkv-Erytrocyter (BLE00291)
Provrör med lila propp

KEMI

1) SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel

 • Pkv-Albumin (NPU29131)
 • Pkv-LD (NPU29136)
 • Pkv-Bilirubin (BLE00298)
 • Pkv-Pankreasamylas (BLE00299)
 • Pkv-Glukos (NPU18097)
 • Pkv-Kolesterol (BLE00300)
 • Pkv-Triglycerider (BLE00301)
Provrör med gul propp

2) Glasrör, grå propp
Märkt FH = glas)
Rörstorlek/blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: Na-fluorid/Na-Heparin

Transport
Isbad. Omedelbart till laboratoriet

 • Pkv-Laktat  mmol/L (BLE00302) Endast i Karlskrona.
Glasrör med grå propp

ÖVRIGT

Serumrör, röd propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator

 • Pkv-pH(NPU29132)
Provrör med röd propp

Referensintervall


Pkv-Celler

<0,2

x10^9/L

Vid Pkv-Celler >0,2 x10^9 / L görs typning av celler som anges i %

Pkv-Erytrocyter

lämnas endast vid förekomst

x10^12/L

Pkv-Albumin

<15

g/L

Pkv-LD


µkat/L

Pkv-Bilirubin


µmol/L

Pkv-Pankreasamylas


µkat/L

Pkv-Glukos


mmol/L

Pkv-Kolesterol


mmol/L

Pkv-Triglycerider


mmol/L

Pkv-Laktat, endast i Karlskrona.


mmol/L

Pkv-pH


pH enh

Utlåtande

Om utlåtande önskas skall det beställas med frågeställning enligt provtagningsföreskrifter i NCS Cross.

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Perikardvätska
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona, Laktat endast i Karlskrona.
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.