Perikardvätska, Pkv

Provtagning

HEMATOLOGI

EDTA-rör, lila propp
Rörstorlek/blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds 10 gånger direkt efter provtagningen.

  • Pkv-Leukocyter (NPU22062)   
  • Pkv-Mononukleära celler (NPU26659)
  • Pkv-Polynukleära celler (NPU26665)
Provrör med lila proppKEMI

1) PST-rör, mintgrön propp
Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds 10 gånger direkt efter provtagningen.

PST-rör (mintgrön propp)


2) K-Oxalat/Na-Fluorid - rör utan gel, grå propp (Märkt FX = plaströr)
Rörstorlek/blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: K-Oxalat/Na-Fluorid
Röret fylls till markeringen och vänds 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med grå propp märkt FXÖVRIGT

Serumrör, röd propp
Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds 10 gånger direkt efter provtagningen.

  • Pkv-pH(NPU29132)
Provrör med röd propp

Hållbarhet

Hållbarhet

Analys

Rumstemperatur

Kyl

Frys

Pkv-Leukocyter

4 timmar

24 timmar

-

Pkv-Mononukleära celler

4 timmar

24 timmar

-

Pkv-Polynukleära celler

4 timmar

24 timmar

-

Pkv-Albumin

2,5 månader

5 månader

3 månader

Pkv-LD

1 vecka

4 dygn

6 veckor

Pkv-Bilirubin

24 timmar

1 vecka

6 månader

Pkv-Pankreasamylas

1 vecka

1 månad

1 år

Pkv-Glukos

Centrifugeras inom 30 minuter,

därefter 2 dygn.

1 vecka

3 månader

Pkv-Kolesterol

1 vecka

1 vecka

3 månader

Pkv-Triglycerider

2 dagar

1 vecka

1 år

Pkv-Laktat

4 timmar

3 dygn (avskilt)

1 månad (avskilt)

Pkv-pH

30 minuter

-

-

Referensintervall

Referensintervall

Celler i PerikardvätskaPkv-Leukocyter

<1

x10⁹/L

Pkv-Mononukleära celler (Utförs ej när Pkv-Leukocyter <0,25 x10⁹/L)

<0,75

x10⁹/L

Pkv-Polynukleära celler (Utförs ej när Pkv-Leukocyter <0,25 x10⁹/L)

<0,25

x10⁹/L

Skriv tabellbeskrivning här

KemiPkv-Albumin

<15

g/L

Pkv-LD

Saknas


Pkv-Bilirubin

Saknas


Pkv-Pankreasamylas

Saknas


Pkv-Glukos

Saknas


Pkv-Kolesterol

Saknas


Pkv-Triglycerider

Saknas


Pkv-Laktat

Saknas


Pkv-pH

Saknas


Medicinsk bakgrund och bedömning

Normalt skall det finnas en liten mängd perikardvätska som bl.a. har som uppgift att minska friktionen mellan perikardiet och epikardiet under hjärtats arbete.
Ökad mängd perikardvätska kan bl.a. uppkomma på grund av infektioner (virus, bakterier, svamp, parasiter), malignitet, autoimmun sjukdom, metabola rubbningar, efter hjärtkirurgi eller annat trauma. Exempel på symtom och fynd är dyspné, trötthet, hjärtfrekvensökning, halsvenstas, sjunkande blodtryck, pulsus paradoxus (sänkt systoliskt blodtryck vid inandning), sinustakykardi med elektrisk alternans, low voltage.
För mycket perikardvätska kan leda till att hjärtrummen trycks ihop och kan då inte fylla sig eller tömma sig tillfredställande (tamponad).

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Perikardvätska
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?