Prolaktin, monomert - S

Indikationer

Förhöjt S-Prolaktin där makroprolaktinemi misstänks.

Läs mer om provtagning och provhantering: Prolaktin - S

Hållbarhet

H‌ållbarhet

Rumstemperatur

5 dygn

Kyl

6 dygn

Frys

1 år

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

39 – 422

mIE/L

Män

32 – 309

mIE/L


Resultatet ska bedömas med hänsyn till särskilt referensintervall och kliniska tecken.

Kommentarer

S-Prolaktin, monomert analyseras automatiskt vid S-Prolaktin över 700 mIE/L.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Prolaktin uppträder i serum i flera olika molekylära varianter. Den aktiva monomera (23 kDa) formen, dimerer och större polymera former är ibland bundna till prolaktinbindande protein och IgG. Dessa makroformer anses sakna väsentlig biologisk aktivitet. För att utesluta makroprolaktin kommer laboratoriet att utföra analysen S-Prolaktin (monomer), där en PEG-fällning genomförs för prover som visar S-Prolaktinresultat > 700 mIE/L. PEG-fällningen tar bort makroprolaktin men tar även bort en varierande andel monomert prolaktin och således ska resultatet tolkas med försiktighet. Dessa prover besvaras som S-Prolaktin (monomer).

Procentuell normaliseriing efter PEG-fällning

Procentuell normaliseriing efter PEG-fällning

Återhämtning

Tolkning

> 60 %

talar för äkta hyperprolaktinemi

40–60 %

kan innebära makroprolaktinemi

<40 %

antyder signifikant makroprolaktinemi


Övrig information

  • Analyseras: 2 gånger/vecka
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU21694
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?