Prolaktin, monomert - S

Indikationer

Prolaktin uppträder i serum i flera olika molekylära varianter. Den aktiva monomera (23 kDa) formen, dimerer och större polymera former är ibland bundna till prolaktinbindande protein och IgG. Dessa makroformer anses sakna väsentlig biologisk aktivitet. (1) För att utesluta makroprolaktin kommer laboratoriet att utföra analysen S-Prolaktin (monomer), där en PEG-fällning genomförs för prover som visar S-Prolaktinresultat> 700 mIE/L. PEG-fällningen tar bort makroprolaktin men tar även bort en varierande andel monomert prolaktin och således ska resultatet tolkas med försiktighet. Dessa prover besvaras som S-Prolaktin (monomer).
S-Prolaktin, monomer kan även beställas direkt vid klinisk misstanke om makroprolaktinemi.

Analyskod:
Läs mer om provtagning, provhantering och hållbarhet: Prolaktin - S

Provtagning

H‌ållbarhet

Rumstemp

5 dygn

Kyl

6 dygn

Frys

1 år

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

39 – 422

mIE/L

Män

32 – 309

mIE/L

Kommentarer

S-Prolaktin, monomert analyseras automatiskt vid S-Prolaktin över 700 mIE/L men kan också beställas som en individuell analys.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU21694
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?