Prolaktin, monomert - S

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn Analyseras: 2 gånger/vecka
NPU-kod: NPU21694 Ackrediterad: Ja

Läs mer om provtagning och provhantering: Prolaktin - S

Indikationer

Förhöjt S-Prolaktin där makroprolaktinemi misstänks.

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

39 – 422

mIE/L

Män

32 – 309

mIE/L


Resultatet ska bedömas med hänsyn till särskilt referensintervall och kliniska tecken.

Kommentarer

S-Prolaktin, monomert analyseras automatiskt vid S-Prolaktin > 700 mIE/L.
Analys av S-Prolaktin, monomert kan även utföras vid resultat ≤ 700 mIE/L, då efter överenskommelse med laboratoriet via telefon.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Prolaktin uppträder i serum i flera olika molekylära varianter. Den aktiva monomera (23 kDa) formen, dimerer och större polymera former är ibland bundna till prolaktinbindande protein och IgG. Dessa makroformer anses sakna väsentlig biologisk aktivitet. För att utesluta makroprolaktin kommer laboratoriet att utföra analysen S-Prolaktin (monomer), där en PEG-fällning genomförs för prover som visar S-Prolaktinresultat > 700 mIE/L. PEG-fällningen tar bort makroprolaktin men tar även bort en varierande andel monomert prolaktin och således ska resultatet tolkas med försiktighet. Dessa prover besvaras som S-Prolaktin (monomer).

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?