MPV, Trombocyter medelcellsvolym - B

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL 
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med lila propp

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

24 timmarReferensintervall

Referensintervall

Vuxna

9,2 - 12,0

fL


 


Referensintervall

Barn


Pojkar

Flickor


0 - 4 d

10,2 - 11,9

10,4 - 12,0

fL

15 - 30 d

10,1 - 12,1

10,0-12,2

fL

31 - 60 d

9,2 - 10,8

9,4 - 11,1

fL

61 - 180 d

8,9 - 10,6

9,0 - 10,9

fL

6 m - 1 år

8,7 - 10,5

8,8 - 10,6

fL

2 - 5 år

9,0 - 10,9

8,9 - 11,0

fL

6 -11 år

9,2 - 11,4

9,3 - 11,3

fL

12 - 17 år

9,6 - 11,8

9,6 - 11,7

fL

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03562
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?