Pleuravätska, Plv

Provtagning / Provhantering

För analyssortiment se NCS Cross. Välj analys enligt önskemål.

HEMATOLOGI

EDTA-rör, lila propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA

  • Plv-Leukocyter (NPU18873)   
  • Plv-Mono (NPU26660)
  • Plv-Poly (NPU26666)
  • Plv-Eos (SWE05016) 
Provrör med lila propp


KEMI

1) SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel

Provrör med gul propp


2) K - Oxalat / Na - Fluorid - rör utan gel, grå propp
(Märkt FX = plast)
Rörstorlek/Blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: K - Oxalat / Na - Fluorid

Provrör med grå propp märkt FX

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.


ÖVRIGT

Serumrör, röd propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator

  • Plv-pH (NPU18244)
Provrör med röd propp

Hållbarhet

Hållbarhet

Plv-Leukocyter

Rumstemp

4 timmar

Kyl

1 Dygn

Referensintervall

Referensintervall

Plv-Leukocyter

< 1,0

x10⁹/L

Plv-Mono (utförs ej när plv-Leukocyter< 0,25 x 10⁹/L)

< 0,75

x 10⁹/L

Plv-Poly (utförs ej när plv-Leukocyter< 0,25 x 10⁹/L)

< 0,25

x 10⁹/L

OBS! Eosinofila granulocyter kan beställas separat

Plv-Albumin


g/L

Plv-LD


µkat/L

Plv-Bilirubin


µmol/L

Plv-Pankreasamylas


µkat/L

Plv-Glukos


mmol/L

Plv-Kolesterol


mmol/L

Plv-Triglycerider


mmol/L

Plv-Laktat


mmol/L

Plv-pH


pH enh 

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Pleuravätska
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona.
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?