Pleuravätska, Plv

Provtagning / Provhantering

För analyssortiment se NCS Cross. Välj analys enligt önskemål.

HEMATOLOGI

EDTA-rör, lila propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA

 • Plv-Celler (BLE00281)   
 • Plv-Erytrocyter (NPU18871) 
Provrör med lila propp

KEMI

1) SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel

 • Plv-Albumin (NPU19674)
 • Plv-Bilirubin (NPU17034)
 • Plv-Glukos (NPU10115)
 • Plv-Kolesterol (NPU17028)
 • Plv-LD (NPU26792)
 • Plv-Pankreasamylas (NPU28715)
 • Plv-Triglycerider (NPU17018)
Provrör med gul propp

2) K - Oxalat / Na - Fluorid - rör utan gel, grå propp
(Märkt FX = plast)
Rörstorlek/Blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: K - Oxalat / Na - Fluorid
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

 • Plv-Laktat  mmol/L (NPU28947).
Provrör med grå propp märkt FX

ÖVRIGT

Serumrör, röd propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator

 • Plv-pH (NPU18244)
Provrör med röd propp

Referensintervall

Referensintervall

Plv-Celler

< 0,2

x10^9/L

Vid Plv-Celler: >0,2 x10^9/L görs typning av celler som anges i %

Plv-Erytrocyter


x10^9/L

Plv-Albumin


g/L

Plv-LD


µkat/L

Plv-Bilirubin


µmol/L

Plv-Pankreasamylas


µkat/L

Plv-Glukos


mmol/L

Plv-Kolesterol


mmol/L

Plv-Triglycerider


mmol/L

Plv-Laktat


mmol/L

Plv-pH


pH enh 

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Pleuravätska
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona.
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?