Pleuravätska, Plv

Provtagning / Provhantering

För analyssortiment se NCS Cross. Välj analys enligt önskemål.

HEMATOLOGI

EDTA-rör, lila propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA

  • Plv-Leukocyter (NPU18873)   
  • Plv-Mono (NPU26660)
  • Plv-Poly (NPU26666)
  • Plv-Eos (SWE05016) 
Provrör med lila propp


KEMI

1) SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel

Provrör med gul propp


2) K - Oxalat / Na - Fluorid - rör utan gel, grå propp
(Märkt FX = plast)
Rörstorlek/Blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: K - Oxalat / Na - Fluorid

Provrör med grå propp märkt FX

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.


ÖVRIGT

Serumrör, röd propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator

  • Plv-pH (NPU18244)
Provrör med röd propp

Hållbarhet

Hållbarhet

Plv-Leukocyter

Rumstemp

4 timmar

Kyl

1 Dygn

Referensintervall

Referensintervall

Plv-Leukocyter

< 1,0

x10⁹/L

Plv-Mono (utförs ej när plv-Leukocyter< 0,25 x 10⁹/L)

< 0,75

x 10⁹/L

Plv-Poly (utförs ej när plv-Leukocyter< 0,25 x 10⁹/L)

< 0,25

x 10⁹/L

OBS! Eosinofila granulocyter kan beställas separat

Plv-Albumin


g/L

Plv-LD


µkat/L

Plv-Bilirubin


µmol/L

Plv-Pankreasamylas


µkat/L

Plv-Glukos


mmol/L

Plv-Kolesterol


mmol/L

Plv-Triglycerider


mmol/L

Plv-Laktat


mmol/L

Plv-pH


pH enh 

Medicinsk bakgrund och bedömning

Cellhalt och proteinkoncentration vid transcellulära vätskor beror på sjukdomsmekanismen.
Vid inflammatoriska processer och tumörer ses ofta en ökad kapillär permeabilitet. Detta medför att vätskan som läcker ut har en proteinhalt som liknar den i plasma och kan även ha ett ökat antal celler. Sådan vätska benämns exsudat. Vid ett avflödeshinder som orsak till ett ökat vätskeurträde då kapillärerna har väsentligen normal permeabilitet är proteinkoncentrationen relativt låg (<25 g/L). Denna typ av vätska benämns transudat. Exsudat innehåller också vanligtvis ett ökat antal celler till skillnad från transudat. Förekomst av segmenterade leukocyter > 1,0 x 10E9/L talar starkt för bakteriell infektion.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Pleuravätska
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona.
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?