Laktat - Pleuravätska (Plv)

Provtagning

Före provtagning måste patienten vila minst 15 min.
Tas i Kaliumoxalat / Natriumfluorid - rör utan gel, grå propp (Plaströr).

K - Oxalat / Na - Fluorid - rör utan gel, grå propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: K - Oxalat / Na - Fluorid
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

OBS! Provröret är märkt FX såsom på bilden nedan

Provrör med grå propp märkt FX

För beställning från förådet

Se: Venprovtagningsrör

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

OBS! centrifugeras inom 30 min

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Pleuravätska
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU28947
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?