Kortisol - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU01787 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikation

  • Misstanke om hyper- eller hypofunktion i binjurebarken

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

7 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

kl. 06 - 10

140 - 450

nmol/L

kl. 16 - 20

74 - 286

nmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-kortisol, Kortisolkoncentrationen i plasma varierar under dygnet, med högst koncentration tidig morgon och lägst koncentration omkring midnatt. I plasma transporteras kortisol bundet till kortisolbindande globulin (CBG) och albumin. Vanligen är bara några procent av den totala kortisolmängden fri och aktiv. Östrogener ökar koncentrationen av CBG i plasma och därmed ökar även den totala kortisolkoncentrationen.

Lågt kortisol vid ostressat morgonprov ger starkt stöd för diagnosen binjurebarkssvikt. Låga värden ses vid systematisk behandling med höga doser syntetiska glukokortikoider, såvida dessa inte korsreagerar med analysantikropparna.

Förhöjda värden förekommer vid Cushing-syndrom, men mätvärden inom referensintervallen utesluter inte diagnosen. Förhöjda värden förekommer även vid systemisk behandling med hydrokortison (kortisol) och kortison, vid graviditet och behandling med östrogen (inklusive östrogeninnehållande p-piller), samt vid all form av akut stress.

Störd dygnsrytm, till exempel sömnstörningar, skiftarbete, jet-lag eller nattligt datorspelande medför svårigheter att tolka morgonprov.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?