Laktat - Cerebrospinalvätska (Csv)

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU02545 Ackrediterad: Nej

Plaströr, sterilt (Polypropylene)

Plaströr med skruvkork

Rör: Rund botten, skruvkork
Tillsats: Utan tillsats System: Cerebrospinalvätska

CSV-Laktat

K - Oxalat / Na - Fluorid (rör utan gel, grå propp)

Provrör med grå propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: K - Oxalat / Na - Fluorid System: Cerebrospinalvätska

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

OBS! Provröret är märkt FX såsom på bilden nedan. Förväxla inte med snarlikt rör märkt FH.


Plaströr (sterilt)

Kan även tas i plaströr, sterilt med minst 1 mL likvor.
Placeras då omedelbart på isbad och transporteras omgående till laboratoriet och kylcentrifugeras inför analys.

Plaströr med skruvkork

Rörstorlek/Blodvolym: Rund botten skruvkork.
Tillsats: Utan tillsats System: Cerebrospinalvätska

KEMI

PST-rör (mintgrön propp)

 


 

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.


Fluorid-citrat-rör (rosa propp)

Fluorid-citrat-rör, rosa propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL
Tillsats: Fluorid-citrat System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Vid Beställning av Laktat med cerebrospinalvätske-undersökning, ingår alltid följande analyser:

RÖRFÖLJD

PROVMATERIAL

RÖR

ANALYS

VOLYM

RÖR 1

Cerebrospinalvätska

Plaströr

Csv-Slask

1 mL

RÖR 2

Cerebrospinalvätska

Plaströr

Csv-Erytrocyter

1 mL

RÖR 3

Cerebrospinalvätska

Plaströr

Csv-Erytrocyter

Csv-Leukocyter:
• Csv-Neutrofila
• Csv-Lymfocyter
• Csv-Makrofager
• Csv-Plasmaceller

Kemi:
Csv-Glukos
Csv-Albumin
Albuminkvot - Csv / P
Glukoskvot - Csv / P

2 mL

RÖR 4

Cerebrospinalvätska

Kaliumoxalat / Natriumfluorid - rör utan gel, grå propp (plaströr märkt FX)

Csv-Laktat

1 mL

RÖR 5

Plasma

Mintgrön

P-Albumin


RÖR 6

Plasma

Rosa

P-Glukos

 


Om analys av Csv-spektrofotometri och/eller cerebrospinalvätskeundersökning önskas tas.
För analys av Spektrofotometri se: Spektrofotometri - Csv
För analys av Cerebrospinalvätskeundersökning se: Cerebrospinalvätska, Csv

Indikationer

Ökad halt av laktat i cerebrospinalvätska (Csv) ses framförallt p g a ökad bildning i samband med bakteriella meningiter samt vid akut insättande svår hypoxi t ex i samband med chock eller ökat intrakraniellt tryck. Förhöjd laktatkoncentration är det säkraste sättet att akut påvisa bakteriell meningit.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter
OBS! centrifugeras inom 30 min

Transport
Omedelbart
OBS! Får ej skickas i rörpost!

Referensintervall

Referensintervall

< 2,2

mmol/LMedicinsk bakgrund och bedömning

Ökning av laktatnivån i likvor ses vid en ökad anaeorob glykolys och är oberoende av nivån i blod. Csv-Laktat är indicerat bl.a. vid misstanke om meningit och bedöms vara bättre än
likvor- /plasmaglukoskvoten för att differentiera mellan bakteriell och viral genes.
En ökning av laktathalten i likvor kan ses innan en neutrofili kan påvisas vid akuta bakteriella meningiter. Förhöjd laktatnivå i likvor ses vid bakteriella meningiter, men kan även ses vid akut cerebral infarkt och blödning, meningeal carcinomatos, vid hypoglykemiskt coma samt efter krampanfall.

Övrig information

Plaströr, sterilt (Polypropylene) beställs med inköpsbegäran från förrådet, art nr 20614

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?