Laktat - Cerebrospinalvätska (Csv)

Indikationer

Ökad halt av laktat i cerebrospinalvätska (Csv) ses framförallt p g a ökad bildning i samband med bakteriella meningiter samt vid akut insättande svår hypoxi t ex i samband med chock eller ökat intrakraniellt tryck. Förhöjd laktatkoncentration är det säkraste sättet att akut påvisa bakteriell meningit.

Provtagning

Provet tas i Kaliumoxalat / Natriumfluorid - rör utan gel, grå propp (plaströr märkt FX).

OBS! För analysen önskas minst 1 mL likvor.

K - Oxalat / Na - Fluorid - rör utan gel, grå propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: K - Oxalat / Na - Fluorid
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

OBS! Provröret är märkt FX såsom på bilden nedan. Förväxla inte med snarlikt rör märkt FH.

Provrör med grå propp

För beställning från förådet

Se: Venprovtagningsrör

Kan även tas i plaströr, sterilt med minst 1 mL likvor.
Placeras då omedelbart på isbad och transporteras omgående till laboratoriet och kylcentrifugeras inför analys.

Plaströr, sterilt

Rund botten skruvkork.
Tillsats: Utan tillsats

Plaströr med skruvkork

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

OBS! centrifugeras inom 30 min

Referensintervall

Referensintervall

< 2,2

mmol/LÖvrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Cerebrospinalvätska
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU02545
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?