Laktat - Cerebrospinalvätska (Csv)

Indikationer

Ökad halt av laktat i cerebrospinalvätska (Csv) ses framförallt p g a ökad bildning i samband med bakteriella meningiter samt vid akut insättande svår hypoxi t ex i samband med chock eller ökat intrakraniellt tryck. Förhöjd laktatkoncentration är det säkraste sättet att akut påvisa bakteriell meningit.

Provtagning

Före provtagning måste patienten vila minst 15 min.

Provet tas i Kaliumoxalat / Natriumfluorid - rör utan gel, grå propp (plaströr märkt FX).

OBS! För analysen önskas minst 1 mL likvor.

K - Oxalat / Na - Fluorid - rör utan gel, grå propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: K - Oxalat / Na - Fluorid
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

OBS! Provröret är märkt FX såsom på bilden nedan

Provrör med grå propp

För beställning från förådet

Se: Venprovtagningsrör

Provhantering

Centrifugering

Centrifugeras

2000 x g i 10 minuter

Referensintervall

Referensintervall

< 2,2

mmol/LÖvrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Cerebrospinalvätska
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU02545
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?