Spektrofotometri - Cerebrospinalvätska

Indikation

 • Csv-Spektrofotometri används då CT-undersökning givit negativt resultat, men misstanke om subaraknoidalblödning kvarstår

Provtagning

 • Provet tas i Plaströr, sterilt (Polypropylene)
 • Spektrofotometri tas tillsammans med "Cerebrospinalvätske undersökning". Samla fyra sekventiella CSV prover. Fjärde CSV-provröret används för Spektrofotometri, minst 2 mL. 
 • För barn önskas: 1 mL slaskrör samt ett rör med minst 2 mL.
 • Ska åtföljas av konsultremiss.
 • Vid beställning av spektrofotometri ska alltid ett blodprov tas för samtidig analys av bilirubin och albumin (PST-rör, mintgrön propp).


Rör 1:              Rör 2:                   Rör 3:                 Rör 4:
Slask               Cellräkning          Cellräkning        Spektrofotometri  
minst 1 mL     minst 1 mL         minst 2 mL       minst 2 mL

Plaströr, sterilt (Polypropylene)

Rund botten, skruvkork
Tillsats: Utan tillsats

Beställs med inköpsbegäran från förrådet, art nr 20614

Plaströr med skruvkork
Provrör med mingrön propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Transport

Transportera rören i rumstemperatur inom 30 minuter.
Provet ska ljusskyddas. 
OBS! Får EJ skickas i rörpost 

Referensintervall

Se utlåtande

Kommentarer

För att bilirubin ska hinna bildas i tillräcklig mängd ska 12 timmar ha förflutit från symptomdebut till lumbalpunktion. Kortare tid medför risk för falskt negativt resultat.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Den huvudsakliga indikationen för Csv-Spektrofotometri är misstänkt subarachnoidalblödning (SAB). Vid blödningar i subaraknoidalrummet tillförs erytrocyter till likvor. Erytrocyterna lyserar i denna miljö och det frisätts oxyhemoglobin som i sin tur enzymatiskt omvandlas till bilirubin. Samtidig förekomst av både oxyhemoglobin och bilirubin i likvor talar således för blödning i subaraknoidalrummet. Vid stickblödning ses ingen motsvarande ökning av bilirubin eftersom omvandlingen till bilirubin endast sker in vivo. Förekomst och nivå av oxyhemoglobin och bilirubin i likvor bestäms genom absorbansmätning.

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Cerebrospinalvätska
 • Laboratorium: Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi + Konsultation Pdf, 910 kB.
 • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?