Spektrofotometri - Cerebrospinalvätska

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: BLE00040 Ackrediterad: Nej

Plaströr, sterilt (Polypropylene)

Plaströr med skruvkork

Rör: Rund botten, skruvkork
Tillsats: Utan tillsats System: Cerebrospinalvätska

KEMI

PST-rör (mintgrön propp)

 


 

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.


Fluorid-citrat-rör (rosa propp)

Fluorid-citrat-rör, rosa propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL
Tillsats: Fluorid-citrat System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Vid Beställning av Spektrofotometri med cerebrospinalvätske-undersökning, ingår alltid följande analyser:

RÖRFÖLJD

PROVMATERIAL

RÖR

ANALYS

VOLYM

RÖR 1

Cerebrospinalvätska

Plaströr

Csv-Slask

1 mL

RÖR 2

Cerebrospinalvätska

Plaströr

Csv-Erytrocyter

1 mL

RÖR 3

Cerebrospinalvätska

Plaströr

Csv-Erytrocyter

Csv-Leukocyter:
• Csv-Neutrofila
• Csv-Lymfocyter
• Csv-Makrofager
• Csv-Plasmaceller

Kemi:
Csv-Glukos
Csv-Albumin
Albuminkvot - Csv / P
Glukoskvot - Csv / P

2 mL

RÖR 4

Cerebrospinalvätska

Plaströr

Csv-Spektrofotometri

2 mL

RÖR 5

Plasma

Mintgrön

P-Albumin
P-Bilirubin


RÖR 6

Plasma

Rosa

P-Glukos

 


För barn önskas: 1 mL slaskrör samt ett rör med minst 2 mL.

Om analys av Csv-laktat och/eller cerebrospinalvätskeundersökning önskas tas.
För analys av Laktat se: Laktat - Csv
För analys av Cerebrospinalvätskeundersökning se: Cerebrospinalvätska, Csv

Indikation

Csv-Spektrofotometri används då CT-undersökning givit negativt resultat, men misstanke om subaraknoidalblödning kvarstår

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Transport
Omedelbart

Provet ska ljusskyddas. 
OBS! Får EJ skickas i rörpost 

Referensintervall

Se utlåtande

Kommentarer

För att bilirubin ska hinna bildas i tillräcklig mängd ska 12 timmar ha förflutit från symptomdebut till lumbalpunktion. Kortare tid medför risk för falskt negativt resultat.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Den huvudsakliga indikationen för Csv-Spektrofotometri är misstänkt subarachnoidalblödning (SAB). Vid blödningar i subaraknoidalrummet tillförs erytrocyter till likvor. Erytrocyterna lyserar i denna miljö och det frisätts oxyhemoglobin som i sin tur enzymatiskt omvandlas till bilirubin. Samtidig förekomst av både oxyhemoglobin och bilirubin i likvor talar således för blödning i subaraknoidalrummet. Vid stickblödning ses ingen motsvarande ökning av bilirubin eftersom omvandlingen till bilirubin endast sker in vivo. Förekomst och nivå av oxyhemoglobin och bilirubin i likvor bestäms genom absorbansmätning.

Övrig information

Plaströr, sterilt (Polypropylene) beställs med inköpsbegäran från förrådet, art nr 20614

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?