T4 fritt, Tyroxin - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU03579 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Terapikontroll 24 timmar efter senaste dos.

Indikationer

  • Misstanke om hypo- och hypertyreos, tillsammans med TSH
  • Vid behandlingskontroll mäts bara TSH

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

8 dygn

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna

9,8 - 17,0

pmol/L

Gravida 15 - 40 veckor: ca 20 % lägre värden.

Barn

Flickor 0 - < 6

11,0 - 20,6

pmol/L

Pojkar 0 - < 6

11,9 - 23,6

pmol/L

6 månader - 12 år

10,5 - 16,5

pmol/L

13 - < 18 år

10,0 - 16,0

pmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-FT4, Fritt Tyroxin. I sköldkörteln bildas hormonerna tyroxin (T4)och trijodtyronin (T3). Cirkulerande T4 härstammar från sköldkörteln medan ca 80-90 % av T3 bildas i vävnaderna genom dejodering av T4. T4 i cirkulationen är till största delen bundet till olika bindarproteiner (TBG, prealbumin och albumin). Den fria (icke proteinbundna) fraktionen av T4 (fritt T4) som endast uppgår till ca 0,03 % av totalmängden, är ensamt ansvarig för den biologiska effekten. Fritt T4 utgör tillsammans med TSH förstahandsanalys vid utredning av misstänkt tyreoideafunktionsrubbning.
Förhöjt fritt T4 ses vid hyperfunktion och lågt vid hypofunktion av tyreoidea. Lågt fritt T4 vid samtidigt lågt fritt T3 och normalt TSH talar för sekundär (hypofysär) eller tertiär (hypotalamisk) hypotyreos.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?