TRH-belastning - Pt

Remiss: Klinisk kemi (för S-TSH-analyserna) + Konsultation Pdf, 910 kB.
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: Dagligen
Ackrediterad: Nej

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Utförs på avdelning alt mottagning

Referensintervall

Referensintervall

S-TSH (Normalt utgångsvärde)

0,25 - 4,0

mIU/L

TRH-stimulation

Ökning till minst dubblerat utgångsvärde

Ökning < 0,5 mIU/L

Utsläckt svar

Ökning > 15 mIU/L

Accentuerat svar

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?