TRH-belastning - Pt

Provtagning

Utförs på avdelning alt mottagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provrör med orange och gul propp

Referensintervall

Referensintervall

S-TSH (Normalt utgångsvärde)

0,25 - 4,0

mIU/L

TRH-stimulation

Ökning till minst dubblerat utgångsvärde

Ökning < 0,5 mIU/L

Utsläckt svar

Ökning > 15 mIU/L

Accentuerat svar

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Patient
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi (för S-TSH-analyserna) + Konsultation Pdf, 910 kB.
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?